ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

งีบอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังสมอง

งีบอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังสมอง

Posted by

DMH Staff/Sty-Lib

การงีบเพียงวันละนิดช่วยให้สมองแจ่มใสได้มากกว่าที่คิดค่ะ

ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เอฟ. ดิงเกส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การนอนหลับและประสาทชีววิทยาทางระบบหายใจ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การงีบหลับช่วยพัฒนาสมอง และช่วยให้ความจำดีขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมองจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาให้เป็นระบบ

นอกจากนี้ เมื่อสมองปลอดโปร่ง ร่างกายจึงกระปรี้กระเปร่า และอารมณ์ดีขึ้นตามมา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงบ่าย และลดความเครียดได้อีกด้วย

เพื่อการงีบหลับให้ได้ผลดี อย่ามองข้ามข้อปฏิบัติเหล่านี้

เลือกเวลา ช่วง 13.00 – 15.00 น. เป็นเวลาที่สอดคล้องกับวงจรการนอนของนาฬิกาชีวิต การงีบหลับในช่วงนี้จะไม่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับในตอนกลางคืน

เลือกสถานที่เงียบสงบ มีความมืด และอุณหภูมิพอเหมาะ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป

ตั้งนาฬิกาปลุก ควรหลับสั้นๆ ไม่เกิน 30 นาที เพราะหากงีบหลับนานเกินไปจะทำให้เข้าสู่ช่วงหลับลึก ซึ่งยิ่งทำให้เกิดอาการง่วง และอ่อนเพลียหลังจากตื่นนอน รวมถึงอาจทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนได้

ลองงีบระหว่างวัน แล้วสังเกตถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายของสมองหลังตื่นดูสิคะ

*******************************************

นิตยสารชีวิต. ปีที่ ๑๓, ฉบับที่ ๓๑๐, ๑ กันยายน ๒๕๕๔ หน้า ๑๒

Posted by dmhstaff/sty-lib

19 September 2554

By ชีวจิต

Views, 4438