ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๗ ประโยชน์ที่คุณควรหัวเราะ

๗ ประโยชน์ที่คุณควรหัวเราะ

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

ทราบหรือไม่คะว่า เบื้องหลังของเสียงหัวเราะนั้นมีประโยชน์มากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ค่ะ

1. หัวเราะช่วยลดอาการเจ็บปวด เมื่อหัวเราะ ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ ตัวอย่างเช่น เวลาถูกฉีดยา หากเรารู้สึกเครียดกล้ามเนื้อจะเกร็งตัว ทำให้รู้สึกเจ็บ แต่หากหัวเราะ ร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายและความเจ็บปวดนั้นจะค่อยๆ ลดลง

2. หัวเราะแก้ซึมเศร้า การหัวเราะนั้นจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารสื่อประสาทอย่างซีโรโทนิน และโดพามีนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็น ผ่อนคลาย

3. หัวเราะเพิ่มภูมิคุ้มกัน การหัวเราะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัดได้

4. หัวเราะลดน้ำหนัก เวลาเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมา ทำให้เกิดความรู้สึกอยากอาหารและกินมากขึ้น การหัวเราะ 30 วินาที-5 นาทีสิบครั้งต่อวันจะช่วยให้ความอยากอาหารลดลง มีผลให้การควบคุมน้ำหนักดีขึ้นด้วย

5. หัวเราะหบริหารหัวใจ การหัวเราะเพียง 15-20 นาที ช่วยให้หัวใจได้ออกกำลังกาย 3-5 นาที ถือเป็นการบริหารหัวใจง่ายๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่นอนอยู่บนเตียงและเคลื่อนไหวไม่ได้มากนัก

6. หัวเราะบริหารกล้ามเนื้อ ระหว่างที่หัวเราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อบนใบหน้า 12 ชนิด และกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายอีก 15 ชนิด ได้ออกกำลังไปในตัวด้วย

7. หัวเราะบริหารปอด การหัวเราะทำให้กะบังลมเคลื่อนไหว ช่วยหมุนเวียนอากาศในปอด ช่วยให้ปอดสามารถขับอากาศเสียและรับออกซิเจนเข้าปอดได้อย่างเต็มที่

***********************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 311 หน้า 14.

Posted by dmhstaff/sty-lib

31 October 2554

By ชีวจิต

Views, 5547