ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ได้เวลาเต้นรำ

ได้เวลาเต้นรำ

DMH Staffs/STY-Lib

การบริหารทั้งร่างกายและจิตใจช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

การเต้นรำคือหนึ่งในสามกิจกรรมที่ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ดีที่สุด ดร.ไมเคิล วาเลนซูลา ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อมระดับแนวหน้าของออสเตรเลีย และผู้เขียนหนังสือ ไม่สายที่จะเปลี่ยนใจ คือผู้หนึ่งที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าการเต้นรำช่วยป้องกันไม่ให้สมองทำงานถดถอยลง เต้นรำเป็นการผสานกิจกรรมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสามปัจจัยหลักของการป้องกันสมองเสื่อม เขากล่าวว่า “การจัดระเบียบร่างกายเพื่อแสดงท่วงท่าและการจดจำจังหวะใหม่ล้วนเป็นกิจกรรมกระตุ้นสมอง นอกจากนี้ยังต้องอาศัยสมาธิและทักษะการแก้ไขปัญหาอีกด้วย” เขาเพิ่มเติมว่ากิจกรรมนี้เหมาะมากสำหรับมือใหม่“การเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตเป็นสิงสำคัญเพราะช่วยกระตุ้นสมองและการจัดจำโดยตรง”

15 November 2554

By รีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาระ

Views, 2850