ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

7 แนวคิดสร้างสุขทางใจ ฉบับมหาตมะคานธี

7 แนวคิดสร้างสุขทางใจ ฉบับมหาตมะคานธี

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

มหาตมะคานธี คือ วีรบุรุษผู้ต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพจนอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ท่านเปลี่ยนความโกรธแค้นของประชาชนเป็นการให้อภัย และแม้จะถูกคุกคามเอาชีวิต ก็ยังคงยืนยันที่จะต่อสู้อย่างสงบ หลายครั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปได้เพราะการมองโลกในแง่ดี

บทความนี้ ขอเสนอแนวคิดในการมองโลกเพื่อสร้างความสุขในแบบของมหาตมะคานธี ดังนี้

ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน

ทั้งสร้างความทุกข์และให้ความสุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน

ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ

จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน

เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน

เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม

เผชิญหน้ากับคำตำหนิ

หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดๆ ได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา

เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น

จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต

ศรัทธาในตัวเอง

ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

เมื่อมองโลกในมุมใหม่ ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ

***********************

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 14, ฉบับ 1 พฤศจิกายน 2554, หน้า 14.

Posted by dmhstaff/sty-lib

13 December 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6352