ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

รู้จัก 4 ยอม สร้างสุขในครอบครัว

รู้จัก 4 ยอม สร้างสุขในครอบครัว

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในครอบครัวคือความสุขที่ทุกคนต่างปรารถนา เพราะเมื่อสุขใจแล้ว ย่อมทำให้เกิดความสุขทางกายตามมาด้วย

ความสุขในครอบครัวสร้างได้ง่ายๆ เพียงแค่สมาชิกทุกคนรู้จัก “ยอม”

ยอมให้ นอกจากเป็นผู้รับแล้ว ทุกคนในบ้านควรเป็นผู้ให้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดย การพูดให้กำลังใจ และการแสดงความห่วงใย ด้วยการโอบกอด หรือจับมือ ช่วยให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และอยากมอบความรักนั้นตอบแทน

ยอมเงียบ ความขัดแย้งภายในบ้านจะสงบลง เพียงแค่มีใครสักคนยอมเงียบ เพราะการปะทะคารมและโต้เถียงโดยปราศจากการรับฟังอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เช่น ในคู่สามีภรรยา หากใครรู้ตัวว่ากำลังโกรธ ควรเงียบ แล้วรอให้อารมณ์สงบลงก่อน จากนั้นจึงหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผล เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยคำว่า ขอโทษ ขอบคุณ หรือรักคุณ

ยอมแพ้ สำหรับพี่น้องที่ชอบเอาชนะกัน ให้ท่องว่า การยอมแพ้ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นได้

จากนั้นเปลี่ยนปัญหาจุกอกให้กลายเป็นอารมณ์ขัน ยอมให้คนที่เรารักเก่งกว่าเสียบ้าง ผลัดกันเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ ให้กำลังใจ หรือพูดชมกันบ่อยๆ

ยอมรับความต่าง ผู้อาวุโสและลูกหลานที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ควรยอมรับว่า น้อยคนที่จะคิดตรงกัน และชอบเหมือนกันไปเสียทั้งหมด เพราะแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ชีวิต และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน

ฉะนั้น จงมองข้ามสิ่งที่ทำให้รำคาญใจ มองแต่ข้อดี เปิดใจให้กว้าง และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน

ยอมครบทุกข้อ ความรักและความอบอุ่นจะคงอยู่ตลอดไปค่ะ

***********************

นิตยสารชีวจิต.

ปีที่ 14, ฉบับที่ 315, หน้า 14.

Posted by dmhstaff/sty-lib

22 December 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 5450