ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

How-to เอาชนะโรคร้ายยามหน้าหนาว

How-to เอาชนะโรคร้ายยามหน้าหนาว

Posted by DMH Staff/Sty-Lib
-

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลและผู้ที่มีอาการซึมเศร้าในฤดูหนาว สามารถเยียวยาได้ด้วย ๓ วิธี

๑. กินยารักษาโรคซึมเศร้า เป็นวิธีหลักในการรักษาโรคซึมเศร้าทุกชนิด สำหรับผู้ป่วยโรคนี้ แพทย์จะให้กินยาเพิ่มปริมาณสารซีโรโทนินเพื่อลดอาการเศร้า

๒. แสงบำบัด วิธีนี้เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นการเฉพาะ โดยจะให้ผู้ป่วยรับแสงจากกล่องกำเนิดแสงที่สร้างขึ้นเพื่อโรคนี้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังควรออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อรับแสงแดด รวมทั้งเปิดหน้าต่างรับแสงสว่างเพื่อกระตุ้นการสร้างสารซีโรโทนิน

๓. จิตบำบัด เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคทางจิตเวช โดยแพทย์จะบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น

***********************

นิตยสารชีวจิต.

ปีที่ 14, ฉบับที่ 317, หน้า 39.

Posted by dmhstaff/sty-lib

9 January 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 2987