ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การเดินช่วยพัฒนาความจำ

การเดินช่วยพัฒนาความจำ

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

การออกกำลังกายนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้ความจำดีขึ้นด้วย ดังผลของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า การเดินวันละประมาณ 40 นาที 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะช่วยป้องกันอาการขี้หลงขี้ลืม และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันในประเทศอังกฤษมีผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมและความจำเสื่อมอยู่ประมาณ 820,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใน 19 ปีข้างหน้า โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาอาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน 120 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ออกกำลังกายระดับกลางคือการเดินวันละ 40 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่อีกกลุ่มออกกำลังกายเบาๆ ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการสแกนสมองในช่วงเริ่ม ช่วงกลาง และช่วงท้ายของการวิจัย

ผลการสแกนสมองพบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายระดับปานกลาง สมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความทรงจำระยะยาว มีรอยหยักเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 และมีขนาดเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มที่มีการออกกำลังเบาๆ กลับพบว่า รอยหยักบริเวณฮิปโปแคมปัสลดลงร้อยละ 1.4

ศาสตราจารย์เคิร์ค อีริคสัน ผู้วิจัยกล่าวว่า “เราเคยคิดว่าในผู้สูงอายุสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะตีบลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผลการวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การออกกำลังกายในระดับกลางๆ สามารถเพิ่มขนาดโครงสร้างของสมองส่วนนี้ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมองมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในช่วงสูงอายุแล้วก็ตาม

ดร.ไซมอน ริดสึ ทางสถาบันวิจัยอัลไซเมอร์ กล่าวว่า ยังไม่สายหากจะเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อให้สมองทำงานได้ดี โดยการออกกำลังกายระดับกลางๆ จะสามารถพัฒนาความจำและช่วยปกป้องไม่ให้ความจำเลอะเลือนเมื่อแก่เฒ่า รวมถึงยังมีผลการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนว่า การออกกำลังกายเป็นประจำ และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม และทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย.

เห็นที่ต้องสลัดความขี้เกียจ ลุกขึ้นมาเดินออกกำลังกายบ้างแล้ว จะได้จำอะไรแม่นยำขึ้น

***********************

นิตยสาร HealthToday. กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 10.

Posted by dmhstaff/sty-lib

29 February 2555

By นิตยสาร HealthToday

Views, 8938