ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

5 วิธีเสริมความมั่นใจ ปลุกพลังชีวิต

5 วิธีเสริมความมั่นใจ ปลุกพลังชีวิต

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

ความมั่นใจ เปรียบเหมือนพลังกระตุ้นให้จิตใจฮึกเหิมทำให้มีแรงพลังทำสิ่งต่างๆ สำเร็จตามปรารถนา วิธีเสริมคุณค่าตนเอง ปลุกพลังชีวิต เสริมความมั่นใจ ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

1) สนใจจุดเด่นมากกว่าจุดด้อย มองหาจุดเด่นของตนเอง พร้อมฝึกฝนหรือทำงานที่ช่วยส่งเสริมจุดเด่นนั้น หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบจุดด้อยของตนเองกับผู้อื่น ควรคิดเสมอว่า “ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่รู้จริงแค่เรื่องเดียวก็สามารถประสบความสำเร็จได้"

2) ทำกิจกรรมสร้างความภูมิใจ ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือสังคม หรือทำงานอดิเรกที่ชอบ ซึ่งล้วนสร้างความอิ่มเอมใจ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เพราะได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ

3) บอกตัวเองว่าทำได้ ควรพูดให้กำลังใจตนเองอย่างสม่ำเสมอว่า “ทำได้” และฝึกจินตนาการภาพความสำเร็จ

4) อย่ากังวลกับคำพูดของผู้อื่น ความวิตกกังวลอันเกิดจากคำตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์ ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ และหมดกำลังใจ ฉะนั้นควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของถ้อยคำเหล่านั้น หากเป็นเพราะความห่วงใย ควรรับฟังและปรับปรุงตนเอง แต่หากเป็นเพราะอคติ ก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจ เพราะจะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจตัวเอง

5) ขอกำลังใจจากคนใกล้ตัว เพราะกำลังใจจากครอบครัว เพื่อน และคนรักช่วยสร้างความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้กล้าตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ฉะนั้นหากรู้สึกท้อแท้ หรือมีปัญหา อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษา และแรงสนับสนุนจากพวกเขา

เมื่อมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม และรู้จักใช้ประโยชน์จากหลักบัญญัติ 5 ประการ สุขภาพตนเองและสังคมดีก็อยู่แค่เอื้อม.

***********************

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 14, ฉบับ 322, มีนาคม 2555 หน้า 18.

Posted by dmhstaff/sty-lib

28 March 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6869