ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปฏิบัติการต้านอัลไซเมอร์ ใน 24 ชั่วโมง

ปฏิบัติการต้านอัลไซเมอร์ ใน 24 ชั่วโมง

^^

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

เช่น ลืมกุญแจบ้าน หรือขับรถหลงทาง นานวันจำหน้าเพื่อน และคนในครอบครัวไม่ได้ ลงท้ายไม่พูด ไม่กิน เพราะลืมแม้กระทั่งวิธีเปล่งเสียง และกลืนอาหาร

คงไม่มีใครอยากให้ตนเอง หรือคนใกล้ชิดป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคร้ายที่สร้างความทุกข์ทั้งใจและกายให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัว ฉะนั้น มาทำความรู้จักกับโรคสมองเสื่อมชนิดนี้ให้มากขึ้น พร้อมดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยยึดหลักสร้างสมดุลสุขภาพตลอด 24 ทั้งกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำงานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สมอง และต่อต้านโรคร้ายนี้กันค่ะ

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลว่า การดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ เลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งกรดไขมันโอเมก้า-3 และฝึกใช้สมองอยู่เสมอ มีส่วนช่วยชะลอความจำเสื่อม และความผิดปกติของสมองสอดคล้องกับ คำกล่าวของอาจารย์สาทิสที่ย้ำว่า“โรคอัลไซเมอร์รักษาไม่หาย แต่สามารถป้องกันได้ หากรู้จักเลือกกินอาหารบำรุงสมอง และรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม”

ได้รับคำยืนยันแบบนี้ ค่อยเบาใจ ฉะนั้นมาสร้างสมดุล 5 ข้อเพื่อปกป้องสมอง ด้วยการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำงานอย่างเหมาะสมตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนกันค่ะ

***********************************

** ขอขอบคุณ นิตยสารชีวจิต ปีที่ 14, ฉบับที่ 326,

1 พฤษภาคม 2555. หน้า 20

Posted by dmhstaff/sty-lib

22 พฤษภาคม 2555

By นิตยสารชีวจิต

Views, 4476