ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

หลงรักเพศเดียวกัน

กลุ่มรักร่วมเพศหรือหลงรักเพศเดียวกัน ในทางวิชาการโดยเฉพาะหน่วยงานกรมสุขภาพจิตได้มีจิตแพทย์คือท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ผลิตงานวิชาการของกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า กลุ่มหลงรักเพศเดียวกันนั้น ไม่ถือว่าเป็นพวกโรคจิตหรือเป็นผู้ป่วยทางจิตที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอีกต่อไป

ดังนั้น ในภาวะขณะนี้ กลุ่มหลงรักเพศเดียวกันสามารถมีวิถีชีวิตเฉกเช่นคู่รักอื่นๆ ได้ด้วยสาเหตุปัจจัยในฐานะคนมองในเรื่องนี้ เข้าใจว่ากลุ่มรักร่วมเพศไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วย เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ กลุ่มนี้ไม่ได้ทำความเดือดร้อน เสียหายให้ผู้อื่น และยุคนี้การยอมรับก็มีมากขึ้น กลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหากต้องถูกบังคับฝืนทนให้อยู่กินกับเพศตรงข้าม กลับทำให้รู้สึกฝืน ชีวิตไม่มีความสุข รังเกียจการมีชีวิตคู่ และชักนำสู่ปัญหามากมายเหล่านี้อาจถึงขั้นจำเป็นต้องพึ่งการบำบัดรักษาได้

ต่างกับการค้นพบความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและเลือกในสิ่งที่ตนเองปรารถนา หรือกล่าวว่ามีความสุข ไม่ทุกข์ทรมานจิตใจ ความเจ็บป่วยใดๆ ก็ไม่มาเยือน ก็ไม่น่าจะถือว่าจำเป็นต้องบำบัดรักษาอาการป่วยทางจิตเพราะมีความสุขนั่นเอง ทำนองเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการชี้นำว่าจะต้องหลงรักเพศเดียวกันเท่านั้น แล้วทุกคนที่เป็นเช่นนี้จะมีความสุข มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ สลดใจก็มากเช่นกัน สำคัญคือต้องรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง หรือถ้าไม่สมหวังด้วยอีกฝ่ายไม่เห็นพ้องเป็นใจประเภทรักข้างเดียว ถูกหักอกให้เจ็บซ้ำน้ำใจ ฯลฯ ไม่ควรใช้ความรุนแรง ทำร้ายตนเอง และฝ่ายตรงข้ามให้ได้รับความเสียหาย เพราะนี่ถือว่าเป็นการทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ซึ่งคงไม่มีใครเห็นด้วย ตรงนี้ต่างหาก ส่วนใครจะหลงรักเพศเดียวกันหรือไม่ คงไม่น่าห่วงมากนัก

24 มกราคม 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3782