ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

5 เทคนิคทำงานอย่างมีสติ

5 เทคนิคทำงานอย่างมีสติ

นิตยสารชีวจิต

การทำงานอย่างมีสติถือเป็นหนึ่งวิธีในการรักษาศีลในที่ทำงานโดยยกตัวอย่างกิจกรรมที่คนในออฟฟิศสามารถทำร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเจริญสติ ต่อไปนี้

• ชวนกันสวดมนต์ ใส่บาตรตอนเช้า เริ่มต้นวันทำงานด้วยจิตใจที่ปิติเบิกบาน

• เรียกสติด้วยเสียงระฆัง บอกเวลาด้วยเสียงระฆังที่ดังใสกังวานทุกหนึ่งชั่วโมง เมื่อทุกคนได้ยินเสียงระฆังให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างตรงหน้า สูดลมหายใจเข้า-ออกลึกๆยาวๆ 3 ครั้ง เพื่อพักสมองและเรียกสติสัมชัญญะกลับมา

• กระจกส่องใจ นำกระจกตั้งบนโต๊ะทำงาน วางในตำแหน่งที่เห็นหน้าตนเอง เพื่อสังเกตสีหน้าตัวเองและเตือนตนเองให้ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

• นอนกลางวันเรียกสติ หลังกินข้าวกลางวันชวนเพื่อนมางีบหลับโดยหลับตาแล้วจดจ่อลมหายใจเข้า-ออกอย่างมีสติ 15 นาที วิธีนี้ช่วยให้สมองได้พักยก เพื่อทำงานต่อไปจนถึงเย็นได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

• พักร้อนไปปฏิบัติธรรม เป็นการพัฒนาสติ จัดระเบียบความคิด และจิตใจของคนทำงานให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นด้วย

นำเทคนิคไปฝึกที่ทำงาน รับรองได้สติ ได้เพื่อน และได้งานมีประสิทธิภาพค่ะ

****************************

ขอขอบคุณ นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 15, ฉบับที่ 354, หน้า 20, 1 กรกฎาคม 2556.

3 September 2556

By ชีวจิต

Views, 7179