ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๓ วิธีปิ๊งไอเดีย

๓ วิธีปิ๊งไอเดีย

นิตยสารชีวจิต

ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เมื่อร่างกายอ่อนล้า สมองก็พลอยตีบตันไปด้วย

๓ วิธีง่ายๆ ต่อไปนี้ช่วยเพิ่มความประปรี้กระเปร่าให้สมองมีพลังสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ค่ะ

๑. เดิน การเดินทอดน่องด้วยจังหวะที่คงที่ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป จนกระตุ้นการทำงานของสมองและระบบความรู้คิด (Cognitive Systems) เมื่อสมองอยู่ในสภาวะนี้จะเกิดความคิดจุดประกายขึ้นมาโดยธรรมชาติ

๒. สังเกต การสังเกตความเป็นไปของสิ่งรอบตัว เช่น ธรรมชาติ ทำให้มองเห็นความพิเศษของสิ่งรอบตัวและเพิ่มความคิดแปลกใหม่ได้ดี

๓. ผ่อนคลาย เซลล์สมองทำงานตลอดเวลา เมื่อเกิดความเครียดหรืออยู่ในภาวะคับขัน สมองจะทำงานหนักขึ้นและเป็นสาเหตุของความเครียด การหยุดวิตกกังวล จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สมองหยุดพัก เพื่อมีเวลาคิดสร้างสรรค์

เหนื่อยล้า (สมอง) เมื่อใด ลองทำตามดูค่ะ

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 361

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 หน้า 20

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

18 December 2556

By นิตยสารชีวจิต

Views, 3719