ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

How-to กระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

How-to กระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

นิตยสารชีวจิต

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ทั้งยังช่วยให้มีอายุยืนขึ้นอีกด้วย

ขอแนะนำวิธีง่ายๆ เพื่อให้คุณกับคนที่คุณรักใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ

1. แสดงความรักกับคนในครอบครัว ด้วยการกอด หอมแก้ว บอกรัก หรือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยคลายความเครียด ความทุกข์ยากและยังลดระดับคลอเลสเตอรอลได้อีกด้วย

2. ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวบ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เช่น กินอาหารค่ำร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้พูดคุยกัน และรับฟังเรื่องราวของกันและกัน หรืออาจดูละครตลกร่วมกัน การหัวเราะจะช่วยให้เอนดอร์ฟินหลั่ง เพิ่มภูมิต้านทานได้ถึง 19 เปอร์เซ็นต์ ครอบครัวจึงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

3. หาเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือคนรัก ในวันหยุดเป็นการพักผ่อนหลังจากทำงานมาตลอดสัปดาห์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นขึ้นด้วย

4. เปิดเผย จริงใจอยู่เสมอ เล่าเรื่องราวที่เก็บเป็นความลับมาตลอด หรือเรื่องที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจให้คนที่รู้ใจฟัง เพราะการเก็บเรื่องราวหรือความรู้สึกไม่ดีไว้กับตัวจะทำให้เราเก็บสะสมพลังงานด้านลบ ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้าง

5. เมื่อทำผิด ควรเข้าไปขอโทษตรงๆ ด้วยใจจริง ไม่ควรเก็บความขุ่นมัวไว้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจกัน และทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา

ความรักและความเข้าใจจะยั่งยืนได้ต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลกันอยู่เสมอนะคะ

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 366, มกราคม 2557, หน้า 16.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

27 January 2557

By นิตยสารชีวจิต

Views, 4392