ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เจริญสติ ชนะเครียด

เจริญสติ ชนะเครียด

นิตยสารชีวจิต

ความเครียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมในแต่ละวันเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำลายระบบภูมิคุ้มกันและสมอง

แอนนา แบล็ค กล่าวไว้ในหนังสือ ตื่น Living in the Moment สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ ว่าการฝึกเจริญสติจะลดการจุดชนวนความเครียด ช่วยปรับสมดุลร่างกาย แทนที่จะตื่นตัวต่อภาวะความเครียดตลอดเวลา

จึงขอแสนอวิธีฝึกสติอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องเสียเงินไปเข้าคอร์สเลย ดังนี้.

กินอย่างมีสติ

รับรู้และสัมผัสรสชาติที่แท้จริงของอาหาร เมื่อรับรู้ว่ากำลังกินอะไรเข้าไปบ้าง จะช่วยให้เราไม่กินมากเกินไป และยังเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น

ชำระกายชำระใจ

ระหว่างอาบน้ำให้สำรวจตัวเองว่า เราว้าวุ่นคิดถึงใครหรือสิ่งใดบ้าง อาจช่วยให้จัดการกับปัญหาที่รบกวนจิตใจได้ จากนั้นให้มุ่งความสนใจไปยังความรู้สึกขณะอาบน้ำ เพียงเท่านี้ก็เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา

อยู่กับงานที่ทำ

ลองทำกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำให้ช้าลงหรือลองทำในรูปแบบอื่น เช่น ถ้าปกติเริ่มแปรงฟันจากด้านหน้า ให้ลองแปรงจากด้านในดู แล้วรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆ ผ่านกิจกรรมนั้น อาจช่วยให้คุณค้นพบช่วงเวลาที่หายไปในแต่ละวัน ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิต.

รู้จักขอบคุณ

มีสติรับรู้และยินดีกับสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัว จะช่วยสร้างความรู้ด้านบวกและเชื่อมโยงเราเข้ากับบุคคลรอบข้างทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก.

อยู่กับสิ่งดีๆ อย่างมีสติ

พยายามจดจำกับสิ่งดีๆ ในแต่ละวันเพียง 2-3 วินาที ระบบความทรงจำจะบันทึกสิ่งนั้นไว้ อาจรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น.

@@@แล้วคุณจะพบว่า ความสุขอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เองค่ะ@@@

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 370, มีนาคม 2557, หน้า 20.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

28 March 2557

By นิตยสารชีวจิต

Views, 4913