ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

รับมือปัญหาการเมืองด้วยใจสงบ

รับมือปัญหาการเมืองด้วยใจสงบ

นิตยสารชีวจิต

ทุกวันนี้เปิดทีวีไปช่องไหนก็เห็นแต่ข่าวความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที จนหลายคนอาจเกิดอาการเครียด นอนไม่หลับ หรือวิตกกังวลยิ่งเครียดก็ยิ่งติดตามดูจนไม่เป็นอันพักผ่อน ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ

นายแพทย์วีรพล อุณหรัศมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จึงแนะนำวิธีปรับใจรับความขัดแย้งสับสนวุ่นวาย ดังนี้

1. ทำใจยอมรับว่า ความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา พยายามเปิดใจให้กว้าง ลดความคาดหวัง และควรมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

2. ลดการเสพสื่อ หากิจกรรมอดิเรกอย่างอื่นทำบ้าง เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ไปเที่ยว จะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นนานจนเกิดผลเสียต่อจิตใจ ทำให้ขาดสติ การใคร่ครวญ และความยับยั้งชั่งใจ ทางที่ดีควรพิจารณาเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ โดยใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอ

3. ปรับทัศนะให้เป็นบวก มองผู้อื่นด้วยใจเมตตา พยายามทำความเข้าใจและหาจุดร่วม การคิดร้ายต่อผู้อื่นมีแต่จะทำร้ายตัวเราเอง ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวไม่สงบสุข

4. รักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอ ก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเรา เมื่อจิตใจเราแย่ ก็จะทำให้ทัศนคติและการมองโลกแย่ตามไปด้วย

เพราะสุขภาพกายและใจของเรามีความสำคัญ จึงควรรักษาไว้ไม่ให้ปัจจัยภายนอกมากระทบและทำลายได้

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 372, เมษายน 2557, หน้า 18.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

15 May 2557

By นิตยสารชีวจิต

Views, 2969