ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

3 ขั้นตอนดูแลใจ ช่วยสมองแจ่มใสหลังเกษียณ

3 ขั้นตอนดูแลใจ ช่วยสมองแจ่มใสหลังเกษียณ

นิตยสารชีวจิต

ใครว่าคนวัยหลังเกษียณต้องอารมณ์บูด หลงๆ ลืมๆ หรือหดหู่ไปตามความเสื่อมถอยของร่างกาย นายแพทย์โรเบิร์ต ชโรเบอร์ ผู้อำนวยการโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย วิทยาลัยแพทย์ฮาร์ดวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะวิธีดูแลสุขภาพใจพร้อมช่วยฝึกสมองเพื่อคนวัยเกษียณดังนี้ค่ะ

• เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ฝึกทำอาหาร ฝึกออกกำลังกายวิธีใหม่ๆ หรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเอง นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะอีกด้วย

• สนุกกับประสาทสัมผัส การใช้ชีวิตประจำวันซ้ำๆ เดิมๆ ทำให้ละเลยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไป ลองหันไปทำกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ของประสาทต่างๆ เช่น ใช้กลิ่นบำบัดโดยทำสปาเล็กๆ ด้วยตัวเองที่บ้าน ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ช่วยให้จิตใจและร่างกายได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันตา

• เอื้อเฟื้อแก่คนรอบข้าง นอกจากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัวแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อีก เช่น ไปเป็นครูพิเศษให้ชุมชนหรือศูนย์ฝึกอาชีพใกล้บ้าน สร้างความภูมิใจให้ตนเองและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคมแถมยังช่วยให้สมองฟิตอยู่เสมอ

วัยนี้มีพร้อมทั้งประสบการณ์และปัญญา หากหมั่นดูแลจิตใจให้เบิกบาน สมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถส่งต่อความรู้มีค่าให้คนอื่นๆ ได้อีกมากค่ะ

****************************

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 376, พฤษภาคม 2557, หน้า 16

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

26 August 2557

By ชีวจิต

Views, 3320