ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สมองมีหวังสู้อัลไซเมอร์ได้

สมองมีหวังสู้อัลไซเมอร์ได้

นิตยสารชีวจิต

นี่คือความหวังใหม่บนหนทางต่อกรกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะ

วารสาร Nature Neuroscience ตีพิมพ์ผลงานการศึกษาล่าสุดของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าสมองสามารถทำงานทดแทนเนื้อสมองส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการสะสมของสารแอมีลอยด์ ซึ่งเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ในขั้นต้นได้

นักวิจัยศึกษาในอาสาสมัคร 71 คน ซึ่งยังไม่มีอาการป่วยที่แสดงถึงภาวะผิดปกติทางสมองใดๆ เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องสแกน พบว่าใน 16 ราย มีสารแอมีลอยด์สะสม ส่วนอีก 55 ราย มีสมองปกติ

จากนั้นแยกเป็นกลุ่มสมองปกติและกลุ่มที่มีความเสียหายขั้นต้น ก่อนทดสอบความจำด้วยการใช้บัตรภาพ ผลปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มทำการทดสอบได้ผลดี แทบไม่แตกต่างกันเลย

ดร.ลอร่า ฟิปป์ส จากมูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคอัลไซเมอร์แห่งสหราชอาณาจักร อธิบายว่า ผลวิจัยเรื่องนี้แสดงว่าสมองมนุษย์สามารถทำงานทดแทนเนื้อสมองที่เสียหายจากโรคอัลไซเมอร์ขั้นต้นได้ จึงควรศึกษาต่อไปว่าอะไรเป็นปัจจัยซึ่งช่วยให้สมองที่มีสารแอมีลอยด์สะสมทำงานได้ดีเทียบเท่ากับสมองในกลุ่มปกติ

ดร.วิลเลียม จากัสต์ หนึ่งในคณะวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สมองมีศักยภาพในการทำงานทดแทนได้เช่นนั้นย่อมมาจากการทำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เช่น การทำงานฝีมือต่างๆ

ทำงานฝีมือเป็นประจำรับรองสู้อัลไซเมอร์ได้สบายค่ะ.

****************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 17, ฉบับที่ 385, 16 ตุลาคม 2557 หน้า 14.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

18 พฤศจิกายน 2557

By นิตยสารชีวจิต

Views, 3130