ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วีดีโอเกมคอมพิวเตอร์ในผู้สูงอายุ ฝึกสมองต้านซึมเศร้า

วีดีโอเกมคอมพิวเตอร์ในผู้สูงอายุ ฝึกสมองต้านซึมเศร้า

นิตยสาร HealthToday

เกมคอมพิวเตอร์ที่กระตุ้นสมองอาจมีผลดีเท่ากับ ยารักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุหรือบางที่อาจจะดีกว่า นั่นเป็นสิ่งที่พึ่งค้นพบจากการทดลองและได้รับการตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้

นักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสาร Nature communications ว่าในกลุ่มคนอายุ 60-80 ปี ซึ่งยาต้านโรคซึมเศร้าไม่ให้ผลดี กลับมีสมองใสปิ๊งขึ้นหลังจากได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 4 สัปดาห์ โดยเกมที่เล่นนั้นถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเพิ่มความฟิตให้กับสมอง โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทดสอบทฤษฎีที่ว่าสมองของผู้สูงอายุยังสามารถเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้เมื่อมีการใช้งานอย่างเข้มข้น โดยสมองสามารถฟื้นคืนความสามารถในการเรียนรู้ การจดจำและการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้อาการซึมเศร้าลดลงได้

แม้ว่าจะมีพัฒนาการของยาขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ แต่การรักษาโรคซึมเศร้าอย่างในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดีต่อความซึมเศร้าและความทุกข์ในคนไข้สูงอายุทุกคน” กล่าวคือยามักจะได้ผลช้าและไม่เสถียร มีการหายของโรคเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนคนใข้

ทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและจีนได้ทำการทดลอง โบฝึกอบรมคน 11 คน ให้ใช้คอมพิวเตอร์และทดสอบ เขาเหล่านั้นว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าหรือการทำงานของสมองดีขึ้นหรือไม่ จากนั้นจึงเปรียบเทียบผลการศึกษานี้กับผู้สุขอายุอีก 33 คน ซึ่งได้รับการทดสอบ ในการศึกษาอื่น ผู้สูงอายุกลุ่มนั้นได้รับยาต้านซึมเศร้า Escitalopram แทนการรักษาด้วยเกมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า “การออกกำลังฝึกสมองให้ทำสิ่งที่ยากๆ มีผลดีต่อการลดอาการซึมเศร้าได้เท่ากับการใช้ยา Escitalopram แต่ได้ผลเช่นนั้นภายในเวลา 4 สัปดาห์แทนที่จะเป็น 12 สัปดาห์”

นอกจากนี้ในรายงานยังกล่าวว่า“การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ยังทำให้ความสามารถในการบริหารจัดการของสมองดีขึ้นมากกว่ายา Escitalopram”

****************************

HealthToday. ปีที่ 14, ฉบับที่ 162, ตุลาคม 2557 หน้า 16.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

18 พฤศจิกายน 2557

By HealthToday

Views, 3553