ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

น้ำช่วยบำบัดจิตใจ

น้ำช่วยบำบัดจิตใจ

นิตยสารชีวจิต

ในน้ำนอกจากให้ความรู้สึกชุ่มชื่นแล้ว ยังช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่า จิตใจมีความเชื่อมโยงกับสายน้ำ หรือที่เรียกว่า บลูบายด์ ซึ่ง วอสเลนซ์ เจ นิโคลส์ นักชีววิทยาทางทะเลได้เขียนไว้ในหนังสือ Blue Mind ว่าน้ำมีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจ ดังนี้ค่ะ

1. ทำให้สมาธิดีขึ้น การจ้องมองลงไปในน้ำและการเคลื่อนไหวของสายน้ำเป็น การช่วยฝึกสมาธิ ทำให้รู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้น ช่วยให้สมองผ่อนคลาย เพราะการพุ่งความสนใจไปที่บางสิ่งจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล ความเจ็บปวด และความโศกเศร้าได้ แถมช่วยให้นอนหลับสบายด้วย

2. เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงทะเล แค่เพียงอาบน้ำก็ช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายสลายความเครียดและความยุ่งยากใจ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสุดบรรเจิด

3. สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่ออยู่ใกล้น้ำ จิตสำนึกจะเกิดความกลัวและอยากอยู่กับผู้อื่นมากกว่าอยู่คนเดียว การได้นั่งอยู่ใกล้ใครบางคนริมแม่น้ำ นอกจากทำให้หายกลัวแล้ว ยังเป็นความโรแมนติก จึงเห็นได้ว่า การขอแต่งงาน การแต่งงานและการฮันนีมูนมักเกิดขึ้นในสถานที่ที่ใกล้ๆ กับน้ำ เช่น ทะเล น้ำตก ริมแม่น้ำ ทะเลสาบ เป็นต้น

ให้สายน้ำช่วยปลอบประโลมใจให้มีสุขแล้ว อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ จะได้สุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ@

****************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่17 ฉบับที่ 392, 1 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 16.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

23 February 2558

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6505