ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

โรคอยากสวยระบาดเด็กสาวจิตป่วยกันเป็นแถว

โรคอยากสวยระบาดเด็กสาวจิตป่วยกันเป็นแถว

นิตยสารชีวจิต

เพราะความอยากสวยตามคนอื่นนั้นมาจากจิตใจที่ไม่ปกติ เมื่อความรู้สึกนี้ระบาดไปทั่วโลก เด็กสาวเลยป่วยทางจิตกันไปหมด

การศึกษาชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Adolescent health แห่งสหรัฐราชอาณาจักร ระบุว่า เด็กนักเรียนหญิงมีปัญหาทางอารมณ์มากเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 จาก ค.ศ. 2009 เนื่องจากต้องการมีรูปร่างหน้าตาดีเหมือนนางแบบในสื่อต่างๆ ขณะที่สถิติของเด็กผู้ชายคงที่

นายแพทย์ ดร.เฮเลน ชาร์ป นักวิจัยจากยูนิเวอร์ซิติคอลเลจลอนดอนแนะนำว่า ผู้เชี่ยวชาญควรศึกษาและตรวจสองเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การรักษาเยียวยาสุขภาพจิตเยาวชน เพราะนอกจากความเครียดจากการเรียน ปัญหาทางบ้านและส่วนตัวแล้ว เธอยังกดดันและถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ในโลกออนไลน์เพราะรูปร่างหน้าตาไม่สมบูรณ์แบบอีกด้วย

ปัญหาอาจเป็นเพราะไม่มีผู้ใหญ่สอนพวกเธอว่า สุดท้ายทุกคนก็ต้องเหี่ยวย้อยย้วย ป่วย และตาย

****************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่17, ฉบับที่ 399, 16 พฤษภาคม 2558 หน้า 12.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

30 มิถุนายน 2558

By นิตยสารชีวจิต

Views, 2894