ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Dangerous Habits ทำสุขภาพจิตเสีย

Dangerous Habits ทำสุขภาพจิตเสีย

นิตยสารชีวจิต

พฤติกรรมที่ทำจนเป็นกิจวัตรบางอย่างอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตโดยไม่รู้ตัว ดังเช่นข้อมูลจากวารสาร โซโคโลจิคอล ฮายน์ (Psychological Science) ที่พบว่า พฤติกรรมที่หลายคนคุ้นชินเหล่านี้อาจทำให้จิตป่วยได้เช่นกัน

1. ถ่ายรูปตลอดเวลา การถ่ายรูปทุกสิ่งแล้วอัพโหลดลงโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่างๆ ไม่ดีต่อสุขภาพจิต เพราะการถ่ายรูปเป็นการขัดขวางความทรงจำในช่วงเวลานั้น ซึ่งเปรียบเสมือนผ้าปิดตา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นและจดจำสิ่งที่ถ่ายภาพภาพไป หากไม่อยากลืมสิ่งที่น่าจดจำ ควรมองสิ่งเหล่านั้นผ่านตาตนเองดีกว่าเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายรูป

2. เดินตัวงอ การเดินส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ เพราะมีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่เดินงอตัวหรือเดินไหล่ตกและมีการเคลื่อนไหวของแขนน้อยมักเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายกว่าคนที่เดินด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้ผู้ที่เดินด้วยท่าทางห่อเหี่ยวยังชอบจดจำสิ่งส้ายๆ ได้มากกว่าสิ่งดีๆ ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้

3. ไม่ยอมอยู่คนเดียวบ้าง การที่ไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล รวมถึงอาการซึมเศร้าได้ ซึ่งการใช้เวลาอยู่เพียงลำพังถือเป็นการผ่อนคลายที่ดี โดยควรแบ่งเวลาอยู่คนเดียวอย่างน้อย 10 นาทีต่อชั่วโมงหรือต่อวัน

รู้แบบนี้แล้ว ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งออกกำลังกาย เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

****************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่17 ฉบับที่ 399, 16 พฤษภาคม 2558 หน้า 18.

.

Posted by STY Staffs/Nitayaporn M./Kanchana K.

30 June 2558

By นิตยสารชีวจิต

Views, 2645