ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เหตุเกิดจากสารเสพติด

เมื่อได้อ่านข่าวของเช้าวันหนึ่งว่าหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายและข่มขืน ทำให้สะเทือนใจต่อข่าวนี้และเชื่อว่าหลายคนก็สะเทือนใจต่อข่าวนี้เช่นกัน โดยทราบรายละเอียดของข่าวนี้จากการสารภาพของชายคนร้ายว่าตนเองติดสารเสพติด ขณะที่เกิดเหตุนั้นตนเองได้ใช้สารระเหยประเภทกาวจนกระทั่งเมาและได้ก่อเหตุขึ้น

เมื่อทราบข่าวหลายคนก็สะเทือนใจ แต่คนสำคัญที่สุดที่น่าห่วงใยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจคือหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายจึงทำให้ในสถานการณ์เช่นนี้หรือแม้หลายๆ ครั้งที่มีข่าวกรณีนี้เกิดขึ้น ขอให้เตือนใจและเป็นสัญญาณได้ถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของหญิงสาว เพื่อการป้องกันภัยเช่นในหลายครั้งที่พบเจอก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งที่ช่วยเตือนความจำและในการป้องกันภัยต่อไป ก็ควรมีการเพิ่มความระวังตรงจุดนี้โดยเฉพาะผู้ที่มักไปไหนมาไหนเพียงลำพัง ยิ่งเป็นบริเวณที่ห่างไกลผู้คนหรือไม่ใช่เขตชุมชน คนไม่พลุกพล่านนั้น จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ตนเอง หรือถ้าเสี่ยงได้ก็จำเป็นต้องเสี่ยง อาจจะชวนเพื่อน ญาติ พี่น้อง คนไว้วางใจไปเป็นเพื่อน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมทำให้ทุกฝ่ายสะเทือนใจ แต่ภัยเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้เนื่องจากปัญหาสังคมนั้นมีมากมาย ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ก็คือการรู้จักระมัดระวังภัยสำหรับตนเองเพราะภัยร้ายนั้นมีมากมาย จนบางครั้งจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ดังที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีการป้องปราบจุดนี้ แต่บริเวณอื่นๆ ก็ยังพบเหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจ

26 กุมภาพันธ์ 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2870