ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สงกรานต์...วันชื่นคืนสุขของครอบครัว

หลายๆ ครอบครัวคงกำลังสนุกสนานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคักนะคะ ซึ่งในปีนี้มีวันหยุดยาวหลายวันทีเดียว หลายๆ ครอบครัวยกโขยงกันไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่ก็คงมีอีกหลายๆ ครอบครัวขอใช้เวลาหยุดสงกรานต์นี้พักผ่อนอยู่กับบ้านกับครอบครัว และอีกหลายครอบครัวคงกำลังตื่นตระหนกกับภาวะการแพร่ระบาดของหวัดมรณะ เลยขอไม่ไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แล้วเราคงรู้นะคะว่าวันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุ และ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัวค่ะ ถ้าบางคนหลงๆ ลืมๆ วันสำคัญนี้แล้วผู้เขียนเลยอยากจะสะกิดให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้นะคะว่า วันสำคัญทั้ง 2 วันนี้ เรามาเฉลิมฉลองร่วมกันซะเลย เพราะ "บ้าน" เป็นสถานที่พักพิงของครอบครัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ จวบจนครองรักกันมีบุตรไว้สืบสกุล มีลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยเต็มบ้าน แต่ถ้าบรรยากาศในบ้านไม่มีความสุข ครอบครัวก็ไม่น่าอยู่นะคะ ฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้เราลองมาสำรวจครอบครัวของเราดูซิคะว่า ความรักความห่วงใยกันในครอบครัว เป็นเช่นไร สมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยไหม เกิดความสามัคคีความปรองดองต่อกันหรือไม่ ถ้าคำตอบที่ได้เป็นด้านลบ ครอบครัวไม่ค่อยสุข ก็ขอให้สมาชิกในครอบครัว เริ่มต้นสานรักสานสัมพันธ์ให้กันและกันเถอะค่ะ แต่ถ้าคำตอบเป็นด้านบวก ก็แสดงว่าครอบครัวของท่านอบอุ่นและน่าอยู่น่าอาศัยค่ะ

สุดท้าย...สงกรานต์ปีนี้อย่าลืมช่วยกันร่วมกันสร้างบ้านให้เป็นแหล่งพักพิงที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะ เกือบลืมบอกค่ะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ท่านอาวุโสในครอบครัวอย่าทิ้งให้ท่านเดียวดาย จะหาเวลารดน้ำดำหัวท่านเพื่อขอพรมาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานะคะ

"สงกรานต์ปีนี้... ขอให้เป็นวันชื่นคืนสุขของครอบครัวนะคะ"

14 เมษายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2543