ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

โรคจิตเภท(2)

การป้องกันการกำเริบของโรค

- การให้ยารักษาอย่างต่อเนื่อง

- การลดความดึงเครียดและความขัดแย้งในครอบครัว ให้ความรักความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการแสดงความโกรธ ไม่แสดงความเห็นใจจนเกินไป ไม่ปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนเป็นเด็กเล็กๆ เพราะจะทำให้ผู้ป่วยขาดความรับผิดชอบ เกิดพฤติกรรมถดถอยได้

- การที่ครอบครัวผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยคอยสังเกตอาการเบื้องต้น ก่อนมีอาการกำเริบ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการนำมาก่อน ถ้าให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันท่วงที จะป้องกันไม่ให้อาการกำเริบขึ้นได้ ซึ่ง อาการเบื้องต้น มีดังนี้

- รู้สึกตึงเครียดและกระวนกระวาย

- นอนไม่หลับ

- ขาดสมาธิ

- เบื่ออาหาร กินได้น้อยลง

- ย้ำคิด ย้ำทำ

- รู้สึกว่าถูกหัวเราะเยาะ

- รู้สึกไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน

- มีหูแว่ว หรือ เห็นภาพหลอน

- คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับศาสนา, ปรัชญา

- รู้สึกซึมเศร้า

- กระสับกระส่าย

- เบื่อหน่ายไม่มีความสุข

- ความจำไม่ดี

- ไม่อยากพบปะผู้คน

- ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวเอง

- ตื่นเต้นเกินปกติ

- รู้สึกตนเองไร้ค่า

ควรทำอย่างไร เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการดังกล่าวข้างต้น

* ควรหลีกเลี่ยงสภาวการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น หากเครียดจากเรื่องเรียน ควรหยุดพักการเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้น แล้วพาไปพบแพทย์

* ควรพาไปพบแพทย์ และให้บอกรายละเอียดกับแพทย์ว่ามีอาการอย่างไรบ้าง

* ญาติหรือผู้ไกล้ชิดผู้ป่วยจะเป็นบุคคลที่สำคัญมาก ในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบขึ้นอีก เพราะจะเป็นผู้ที่สังเกตเห็นอาการเตือนที่บอกให้รู้ว่าผู้ป่วยมีอาการกำเริบ และจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เพียงใจ ทองพวง : พยาบาลผู้รวบรวม

หอผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

17 April 2546

By เพียงใจ ทองพวง

Views, 4098