ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การตื่นกลัวโรคซาร์ส

การตื่นกลัวโรคซาร์สยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีกระแสข่าวการเสียชีวิตจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงเพียงใด บ้านเราก็มีผู้คนตื่นกลัวกับโรคนี้ไม่เลิกรา

แม้จะมีการออกมาให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยแต่ความไม่นิ่งนอนใจ ไม่ประมาทเองของผู้คนก็เกิดขึ้น ซึ่งในแนวทางการป้องกันในระดับบุคคลก็ย่อมช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาตัวเอง แต่ในทางกลับกันการตื่นกลัวมากจนเกินไป ก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง เนื่องจากบางคนถึงขั้นวิตกกังวล เกรงกลัวมากจนเกินไปทำให้ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ก็ยิ่งจะตื่นกลัวมาก จนหวาดระแวงว่าตนเองจะมีอาการป่วยเป็นโรคร้ายดังกล่าว หากเราแน่ใจว่าเราสามารถดูแลป้องกันตนเองได้ตามแนวทางการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข การตื่นกลัวก็ไม่ควรจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่หรือจิตใจมากมายจนเกินเหตุ เพราะไม่เพียงจะเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวแต่จากความวิตกกังวล ความหวาดระแวงย่อมจะกลายเป็นภาวะการเจ็บป่วยในเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจ หลายคนรู้สึกเครียด และการได้รับข้อมูลจากหลายๆ แหล่งหรือทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากที่ใดก็ยิ่งจะเกรงกลัวว่าเขาผู้นั้นเสียชีวิตจากโรคซาร์ส และอาจจะเป็นพาหะที่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่อไปไม่แน่ตนเองก็อาจจะติดเชื้อได้ต่างคนต่างหวาดวิตกจนอาการหวาดกังวลสามารถบั่นทอนจิตใจได้

เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้หาแนวทางเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวไม่ให้แพร่กระจายแล้ว ทางเราทุกคนก็มีการป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้เข้าข่ายอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วย การตื่นกลัวโรคซาร์สจึงไม่ควรจะบานปลายและมีผลต่อภาวะสภาพจิตใจเราและคนใกล้ชิดในครอบครัวให้ตกอยู่ในภาวะความหวาดระแวงกันไปเสียทุกอย่างจนทำลายความสุขสงบด้านจิตใจทีเดียว

26 April 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2747