ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ไท้เก๊ก-โยคะ ภูมิปัญญาสร้าง'สมาธิ'

"การกำหนดรู้ลมหายใจที่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหว เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกไท้เก๊กและโยคะ" สุพล โล่ห์ชิตกุล บอกไว้ในหนังสือ ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอนมากว่า 30 ปี ที่ใช้แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตใจ การเคลื่อนไหว ที่วันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนตะวันตก

ประโยชน์ของการฝึกไท้เก็กกับโยคะนี้ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจและอารมณ์มั่นคง ลดอัตตา ทั้งช่วยลดน้ำหนัก ปรับสมดุลของร่างกายถ้าปฏิบัติต่อเนื่อง เลือดลมในร่างกายหมุนเวียนได้ดี เกิดสมาธิในทุกอิริยาบถ

สุพลบอกว่า การฝึกโยคะต้องเริ่มจากท่าพื้นฐาน เพื่อเป็นการคลายเครียด ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าลัดขั้นตอนและไม่เร่งรีบ ด้วยรู้จักประมาณการเคลื่อนไหว แล้วความยึดคลายจะค่อยๆ พัฒนาขึ้น ท่าพื้นฐานที่สามารถฝึกฝนได้เลยคือท่าบานพับและท่าคันไถ

ทั้งนี้ ท่าบานพับ เป็นวิธีทำให้กระดูกสันหลังคลายตัว มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผู้ฝึกนั่งในท่าเหยียดขาตรงไปข้างหน้า โน้มตัวลงและใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้างแตะที่ปลายฝ่าเท้า ระหว่างพับตัวลงที่ข้อสะโพกให้หายใจออกและหายใจเข้าเมื่อยืดตัวขึ้น

ส่วนท่าคันไถ ลดหน้าท้อง ผู้ฝึกต้องนอนราบไปกับพื้น จากนั้นงอเข่าขึ้นมาและดึงมาที่หน้าท้อง ยกสะโพกขึ้นโดยมือทั้งสองข้างดันตัวขึ้น จนขาทั้งสองข้างขนานกับลำตัว เท้าชี้ไปด้านหลังศีรษะ

ด้วยหลักการสำคัญการฝึกต้องรู้ประมาณตนในการเคลื่อนไหว อย่าบีบคั้นตนเอง การฝึกที่ถูกต้องจะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น มีผลทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุล สามารถทำลายเชื้อโรคบางประเภทที่เข้าสู่ร่างกาย เป็นการป้องกันโรคหวัดได้

4 November 2545

By

Views, 6631