ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

" ต้นทุนความรัก ", JVKK

JVKK, สาส์นจากคลินิคคลายเครียด

" ต้นทุนความรัก "

สวัสดีค่ะ .. ก่อนอื่นขอทักทายอย่างเป็นทางการกับคุณผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งค่ะ หลังจากที่ห่างหายจากการนำเสนอบทความไปนานหลายเดือนทีเดียว เนื่องด้วยภารกิจ หน้าที่ในการทำงานและการศึกษาต่อ เป็นช่วงที่ผู้เขียนต้องปรับตัวใหม่ แต่ตอนนี้เริ่มต้นเทอม 2 แล้ว เริ่มบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้น อาจารย์ใจดีขึ้น การบ้านก็น้อยลง งานก็น้อยลง ก็เลยมีเวลากลับมาทำหน้าที่ได้อีกครั้ง

เริ่มหัวข้อเรื่องของสาส์นจากคลินิกคลายเครียดในสัปดาห์นี้ว่าเป็น .. แบบพิเศษ .. ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆ ค่ะ เพราะเรื่องที่จะนำเสนอ เป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของผู้เขียนเอง ให้นำเสนอ เกร็ดความรู้ หรือ TIP เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในวิชา " เศรษฐศาสตร์สุขภาพ " โดย รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายและน่าทึ่งมาก ขนาดที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวรอบตัวทุกๆเรื่อง ให้เข้ากับเนื้อหาในการเรียนการสอนได้อย่างสบายๆ ใครเผลอๆ ก็โดนหยิกแกมหยอกแบบไม่รู้ตัว ในฐานะลูกศิษย์ ผู้เขียนก็คงจะขออนุญาตนำกลยุทธ์ของท่านมาใช้เพื่อเป็นแนวทาง เนื่องจากทรัพยากรเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่จะต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงเป็นบทความพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียน และการทำงานควบคู่กันไปด้วยค่ะ

ตอนนี้ให้ชื่อว่า " ต้นทุนความรัก "

เริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกับความหมายกันก่อนนะคะ วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ( Scare resource ) เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัด ( Unlimited want ) โดยวิชาเศรษฐศาสตร์ มี Basic Assumption อยู่ 3 ข้อ ดังนี้

1. มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลของตนเอง ( People have rationale )

2. มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายของตนเอง ( People have goal )

3. มนุษย์ทุกคนต้องมีสิ่งจูงใจของตนเอง ( People have incentive )

โดยมนุษย์ทุกคนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองเสมอ และหัวใจของวิชานี้ก็คือ ทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีต้นทุน หรือ NO FREE IN LUNCH

คราวนี้เราลองมารู้จักกับความหมายของคำว่า " ต้นทุน " กันบ้าง วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคนอื่นๆ ( 2531 : 8 ) กล่าวว่า ต้นทุน หมายถึงรายจ่ายที่จ่ายออกเป็นตัวเงิน ( Explicit Cost ) จริงๆ แล้วยังรวมเอาต้นทุนที่มิได้จ่ายออกเป็นตัวเงินจริงๆ ( Implicit Cost ) ด้วย

คริส และปาร์คเกอร์ ( 1994 : 5 ) กล่าวว่า ต้นทุน หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตหรือบริการบางอย่าง อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ( 2539 : 3 ) กล่าวว่า ต้นทุน หมายถึงค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตและบริการ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นจะมีทั้งต้นทุนที่สามารถมองเห็นได้ในรูปของตัวเงินและทรัพย์สินต่างๆ และต้นทุนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นต้นทุนแฝง แต่จะต้องนำมาประเมินค่าเสมอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์ โดยนำมาวิเคราะห์การดำนินการต่างๆ ว่าควรดำเนินการต่อไป ควรขยายหรือควรยกเลิก

แล้วต้นทุนความรักคืออะไรล่ะ ? ลองอ่านต่อไปค่ะ

จากส่วนหนึ่งในบทความ " เสี้ยวหนึ่งของอารมณ์รัก " โดย ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน ท่านกล่าวว่า " .. สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในชีวิตคนเราคือ การเสาะหาใครสักคนหนึ่ง ที่รู้จักความบกพร่อง ด่างพร้อยของเรา ความไม่ดีของเรา ความแตกต่างของเรา แต่เขาก็ยังรักเราอยู่อย่างสุดจิตสุดใจ ถ้าคุณพบคนแบบนี้ จงรักเขาให้หมดหัวใจของคุณ เพราะคุณจะหาคนอย่างนี้ได้ไม่ง่ายนัก หรืออาจจะไม่พบเลยในชีวิต จงให้คุณค่าแก่คนที่รักคุณ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในการที่จะได้พบกับคนที่รักคุณจริงๆ เพราะหัวใจที่จริงจัง ซื่อตรง หาไม่ได้ง่ายนัก และมีคุณค่าสูงเหลือเกิน ... "

มีคำกล่าวถึงเรื่องราวของความรักอีกหนึ่งบท นำมาให้คุณผู้อ่านได้ขบคิดค่ะ

* ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องไห้ คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนคงอยากเช็ดน้ำตาให้คุณ ใครบางคนอาจมีถ้อยคำนับร้อยไว้คอยปลอบใจคุณ และใครบางคนคงอยากลบรอยน้ำตาของคุณให้เป็นรอยยิ้ม

* ครั้งสุดท้ายที่คุณไม่สบาย คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนอาจเจ็บแทนคุณได้ ใครบางคนคงอยากดูแลคุณอย่างใกล้ชิด และใครบางคนคงอยากให้คุณมีสุขภาพดี

* ครั้งสุดท้ายที่คุณมองคนที่คุณรัก คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนคงอยากมองหน้าคุณ ใครบางคนคงอยากมองแววตาคู่นั้นของคุณ และใครบางคนก็คงอยากให้คุณมองแววตาคู่นั้นของเค้าบ้าง

* ครั้งสุดท้ายที่คุณกอดคนที่คุณรัก คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนอาจแอบมองอย่างใจหาย ใครบางคนคงแอบอิจฉาคนๆ นั้น และใครบางคนอาจหวังว่า สักวันเค้าคงจะได้อยู่ในอ้อมกอดของคุณ

* ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินคำว่ารัก คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนอยากบอกคำคำนี้กับคุณ ใครบางคนอยากให้คุณรับรู้ถึงความหมายของคำว่า " รัก " จากเค้า และใครบางคนคงอยากพูดคำนี้กับคุณทุกวัน

* ครั้งสุดท้ายที่คุณพูดคำว่า " รัก " คุณรู้สึกอย่างไร ?

ใครบางคนอาจรอคำๆ นั้นของคุณอยู่ ใครบางคนคงแอบหวังไว้ลึกๆ ว่าสักวันหนึ่ง คงจะได้ยินคำนั้นจากคุณ และใครบางคนอาจกำลังหมดหวังกับการรอคอยคำๆ นี้..

ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกคิดถึง แล้วมาหา .. รู้สึกหิวแต่อยากรอ .. รู้สึกว่าอยากให้เวลากันและกัน .. รู้สึกหงุดหงิดที่ทำให้อีกคนไม่สบายใจ .. รู้สึกว่าไม่มีนาทีไหนที่ไม่คิดถึง .. นั่นคือ ความรัก .. จะดีแค่ไหนที่คนที่คุณรัก และคนที่รักคุณ เป็นคนคนเดียวกัน

.. ต้นทุนความรักอยู่ที่ไหน ? ลองใช้ตาชั่งใจของคุณพิจารณา ว่าควรจะต้องลงทุนไปเท่าไหร่ ถึงจะได้ผล ตามที่คุณต้องการ หรือ อาจเป็นไปได้ว่า การได้เรียนรู้ที่จะรักใครสักคน ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้ว ..

.. สำหรับผู้เขียน มีคำตอบในใจสำหรับเรื่องนี้แล้วค่ะ ..

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

1 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4332