ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"ท้อแท้ เบื่อหน่าย และหมดกำลังใจ", JVKK

สาส์นจากจิตเวชเชิงรุก

"ท้อแท้ เบื่อหน่าย และหมดกำลังใจ"

สวัสดีค่ะ ..

ถ้าคุณกำลังรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย หรือหมดกำลังใจ เพราะมีสาเหตุจากความล้มเหลว หรือเกิดปัญหาต่างๆ นาๆ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาบั่นทอน กัดกร่อน ทำลายความสุขในชีวิตของคุณนะคะ

แต่จงเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเอง จากนั้นมองย้อนไปที่ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แล้วระมัดระวังหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก

ผู้ที่เคยล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง จะเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามากขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามได้อย่างไม่หวั่นเกรง

เพราะครั้งหนึ่งได้เคยเอาชนะมรสุมร้ายในชีวิตมาแล้ว ความผิดพลาดในอดีตจะเป็นครูที่ดี .. สอนให้เราระมัดระวังกับชีวิต และมองโลกได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น

" ในการพ่ายแพ้นั้น บางคนแพ้เพราะฝีมือไม่ถึง

บางคนแพ้เพราะประมาท

แต่มีหลายคน .. ที่แพ้เพราะใจของตนเอง "

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

1 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4138