ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"คนอื่นกับคนกันเอง", JVKK

สาส์นจากจิตเวชเชิงรุก

เรื่อง "คนอื่นกับคนกันเอง"

สวัสดีค่ะ เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเป็นเหมือนกันกับลักษณะอาการที่ว่า เราจะอ่อนน้อมถ่อมตน พูดเพราะ เข้าใจอะไรง่ายๆ กับ " คนอื่น "

แต่กับคนที่เรารักและรักเรา .. แน่นอน ว่าเราย่อมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดแต่บางครั้ง เรากลับเมินเฉย ไม่ใส่ใจกับความรู้สึกของคนที่สำคัญเหล่านี้ .. เราเอาแต่ใจ เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง เราเกรงใจคนแปลกหน้า .. ที่เขาไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับเราเลย แต่กับคนที่เขาห่วงใยเรา เรากลับทำอะไรโดยไม่เกรงใจเลย คนสำคัญเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นแฟนกันเท่านั้น .. แต่หมายความไปถึง พ่อ แม่ พี่ น้อง หลานๆ เพื่อนฝูง .. คนที่เขารักและแคร์เรา กับคนสำคัญเหล่านี้ ถูกมองว่าเป็น " คนกันเอง " .. เราจึงลืมที่จะนึกถึงความรู้สึกของพวกเขา

อยากให้ทุกคนที่มีคนสำคัญที่คุณรัก .. มองคนที่คุณรักว่า เขาเหล่านั้นเป็น " คนพิเศษ "

เพราะน้อยคนนักที่จะเกิดมาให้เราได้รักและรักเราได้อย่างนี้

สิ่งที่ปฏิบัติต่อกัน ก็ควรที่จะมีความพิเศษ .. เหนือคนอื่น

พิเศษทั้งการให้และการรับ

เป็นความพิเศษที่ทำให้หัวใจอิ่มเอม .. เพราะความรักนอกจากจะเป็นการถ่ายเทความเป็นตัวของตัวเองแล้ว

ก็น่าจะมีการถ่ายเทความอ่อนโยน .. ความเอาใจใส่ และดูแลห่วงใยกันและกันพ่วงเข้าไปด้วย

คราวนี้ลองตอบคำถามนี้ในใจของคุณว่า .. ระหว่างคนแปลกหน้ากับคนพิเศษ .. เรามองหาใคร ?

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

1 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2669