ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความคิดถึงอยู่ในหัวใจ, JVKK

สาส์นจากจิตเวชเชิงรุก

เรื่อง " ความคิดถึงอยู่ในหัวใจ "

สวัสดีค่ะ .. สัปดาห์นี้หน่วยการแพทย์ทางเลือกมีบทความดีๆ มอบเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มี " ความคิดถึง " อยู่ในหัวใจ

จาก หนังสือเดินทาง

โดย พรชัย แสนยะมูล " กุดจี่ " Vol. 19

ระหว่างเดินป่า

เจอดอกไม้แห้งสีน้ำตาล .. ดอกเล็กๆ

หล่นอยู่ตามริมทาง

ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไร

รู้แต่ว่า " สวย "

ก็เลยขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขา

เก็บดอกไม้ดอกนั้นเพียงดอกเดียว

ใส่กระเป๋าเสื้อติดกับหน้าอกข้างซ้าย

ตั้งใจว่าจะเอาไปฝากใครสักคน

..................

หากเธอถามว่า " ดอกอะไร .. สวยจัง "

เราก็จะบอกว่า " ดอกคิดถึง "

.......................................................

Good care echoes about in my heart .

Do you perceive it ?

ให้ความคิดถึงก้องกังวานอยู่ในหัวใจ .. โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ปากตะโกนก้อง

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

2 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 7943