ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

มาสร้างความหวังและกำลังใจกันเถอะ

คุณๆ คะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ คนทุกคนต่างต้องอาศัยกำลังใจทั้งจากตนเองและของคนรอบข้าง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชีวิตยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ จากสภาพของสังคมในยุคไอเอ็มเอฟ ที่มีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายคนเกิดความท้อแท้ หมดหวัง สิ้นหวังที่จะมีชีวิตอยู่กำลังใจเริ่มลดน้อยถอยลงตามลำดับ

มีแนวทางในการสร้างความหวังและกำลังใจให้กลับคืนมา ดังนี้ค่ะ

1. คุณต้องมีความหวังที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต และมีความหวังในชีวิตเสมอ ให้ระลึกอยู่เสมอว่า วันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ อนาคตจะต้องดีกว่านี้ การคิดถึงความสำเร็จจะทำให้จิตใจมีพลังและมีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่หวั่นไหว

2. สร้างนิสัยสดชื่นอยู่เสมอ คนที่มีความสุขและคนที่มีกำลังใจในชีวิต คือ คนที่ทำตนให้มีความสดชื่น ร่าเริงและยินดีที่จะมีชีวิตอยู่กับคนแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่อย่างมีความสดชื่น

การเป็นคนที่มีความสดชื่นให้กับคนรอบข้างและตนเอง จะทำให้คุณมองชีวิตในแง่บวก มองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ต้องเอาชนะ ถ้าใจสู้อย่างนี้อุปสรรคยิ่งใหญ่อย่างไรก็หมดไปได้อย่างง่ายๆ ค่ะ

3. มองชีวิตในแง่ขบขัน รู้จักที่จะใช้อารมณ์ขันให้เป็นประโยชน์ ในบางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด เป็นความอึดอัดของคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นมาก การมีมุมมองที่ขบขัน จะทำให้สถานการณ์ที่ดูย่ำแย่และเลวร้าย กลายเป็นสถานการณ์ที่สามารถรับมือได้และสามารถแก้ไขปัญหาให้หมดได้โดยเร็ว

4. แสวงหาความสนุกจากการประกอบคุณงามความดี การทำความดี ในความรู้สึกของคนเรา มักคิดว่าเป็นสิ่งที่ยาก เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และเราส่วนมากก็รู้สึกอายที่จะทำความดี การทำความดีให้กับคนรอบข้างโดยไม่หวังจะได้สิ่งตอบแทน ไม่ต้องหวังว่าใครจะมารู้มาเห็น กำหนดให้การทำความดีเป็นเกมอย่างหนึ่ง

การทำความดีหนึ่งครั้งคุณก็จะได้คะแนนหนึ่งแต้ม คุณจะเกิดความรู้สึกสนุกเมื่อได้ทำความดีครั้งต่อไป และต่อไป อย่างนี้จิตใจของคุณก็จะไม่เศร้าหมองและไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังเลยค่ะ

5. ปฏิเสธที่จะทำความชั่ว การทำความชั่วทุกชนิดเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตและสร้างปัญหาให้กับชีวิตไม่รู้จักจบสิ้น การทำความชั่วเป็นการทำลายความหวังและกำลังใจได้อย่างมหาศาลค่ะ

6. ปฏิเสธความฟุ่มเฟือย พึงจดจำไว้ว่า สิ่งที่เกินฐานะและความจำเป็น เป็นความฟุ่มเฟือย การใช้จ่ายเกินฐานะย่อมนำปัญหาหนี้สินและความไม่มั่นคงในชีวิตตามมา เมื่อหนี้สินมากล้นจนคุณไม่สามารถที่จะจัดการได้ เมื่อนั้นคุณก็แทบสิ้นใจทีเดียว กำลังใจที่ไหนจะมีมาต่อสู้ได้คะ ความฟุ่มเฟือยจึงเป็นตัวการ ที่ทำให้คุณหมดกำลังใจได้ง่ายๆ ค่ะ

7. ปฏิเสธที่จะออกนอกเป้าหมายของตนเอง คุณๆ คะ คนทุกคนต่างก็รู้ดีว่าชีวิตของตนต้องการอะไร มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างไร อาจมีหลายอย่างหลายประการที่ทำให้เส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นต้องเลื่อนหรือเนิ่นช้าออกไป ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปไม่ถึงจุดหมายนั้น

จงอย่าออกนอกเส้นทางที่คุณหวังไว้เป็นอันขาดเพราะนั้นจะนำมาซึ่งความไร้ทิศทางของชีวิต ความสิ้นหวังและกำลังใจก็จะเข้ามาครอบครองชีวิตของคุณค่ะ

เป็นอย่างไรคะการสร้างความหวังและกำลังใจให้ตนเองไม่ยากใช่มั้ยคะ ขอให้คุณทุกคนมีความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตตลอดไปค่ะ

11 พฤศจิกายน 2545

By นิ่มนุช ประสานทอง กรมสุขภาพจิต

Views, 4124