ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เวลา, JVKK

สาส์นการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง "เวลา"

Flower fragrance will spread widely

when the hearts of giver and the receiver relate - not when the wind blows.

ดอกไม้หอมใช่ขึ้นอยู่กับสายลม .. แต่ขึ้นอยู่กับสายใยของคนให้และคนรับ

สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้อ่านทุกท่านด้วยบทกวีและดอกไม้จากใจ เพื่อส่งความสุขถึงผู้อ่านทุกท่าน ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะ

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว มีคำกล่าวหนึ่งจากนักประพันธ์ชื่อดัง " เชคสเปียร์ " ได้กล่าวว่า " ถ้าคิดจะทำอะไร ก็ควรลงมือทำทันที เพราะว่าความคิดของคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งชอบผัดวันประกันพรุ่ง ความคิดที่เกิดขึ้นจึงเปรียบประดุจดังลูกคลื่นที่กระทบฝั่ง แล้วล่าถอยกลับมา .. ยิ่งชักช้ายิ่งอ่อนแรง "

สำหรับมนุษย์แล้ว " เวลา " เป็นสิ่งที่เที่ยงธรรมที่สุด และไม่มีความปรานีปราศรัยมากที่สุด มนุษย์ทุกคนมีเวลาพอๆ กัน ใครๆ ก็สามารถอาศัยเวลาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ แต่ถ้าใครไม่เห็นความสำคัญของเวลา คนผู้นั้นก็ไม่อาจทำให้ชีวิตมีค่า มีความหมายขึ้นมาได้ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีค่า มีความหมาย ก็จะต้องกุมเวลาให้ดี อย่าปล่อยให้เวลาลื่นไหลจากเราไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าคิดจะทำสิ่งใด ก็จงลงมือทำทันที และอย่าผัดวันประกันพรุ่ง .

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีช่วงเวลาดีๆ ที่มีความหมายและมีความสุข ค่ะ

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

2 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2499