ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การมอบหมายงาน, JVKK

" Good Will "

"เรื่องที่ 1. การมอบหมายงาน จาก Realities in Management"

เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ

ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ มีความคิดเห็นว่า การมอบหมายงานและการกระจายอำนาจ เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารงานที่ดี ทั้งนี้เพราะการกระจายอำนาจช่วยให้องค์กรรู้อย่างชัดแจ้งว่า วิธีการผลิตและผลผลิตแบบใด ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ถ้าไม่มีการกระจายอำนาจแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมาสุมรวมกันอยู่ที่เดียว และแน่นอนที่คนคนเดียว ความคิดเดียว ย่อมจะมองออกได้ยากว่า สิ่งใดที่ทำกำไร และสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ารกระจายอำนาจจะทำให้งานเป็นที่น่าสนใจของบรรดาผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นการให้โอกาสพวกเขาได้ใช้ความคิดริเริ่มของเขาเองโดยไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยชี้นิ้วสั่งการตลอดเวลา การมอบหมายงานยังช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นคุณภาพที่แท้จริงของคนในระดับรองลงไป คุณประโยชน์ข้อนี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้คนที่ไร้ความสามารถขึ้นมาเป็นใหญ่ในองค์กร เพราะจะเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะโยกย้ายคนใหญ่คนโตออกจากเก้าอี้ได้ ถ้าเขาได้ขึ้นมานั่งแล้ว

วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกผู้จัดการในอนาคต คือ การมอบหมายงานให้เขาไปทำและให้เขามีความรับผิดชอบในหลายๆ สิ่ง คนเรานั้นมีความกระตือรือร้นที่จะแบกภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเขาไม่ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดมากเกินไป การควบคุมอย่างใกล้ชิดมากเกินไปนั้นอาจจะช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดบางอย่างได้ แต่จะเป็นอันตรายแก่บุคคลแต่ละคนในด้านกำลังใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

งานหลักอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือการฝึกอบรมพนักงาน การแต่งตั้ง เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน ดรัคเกอร์กล่าวว่า .. นายพลของกองทัพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมหาศาลในอนาคตนั้น ย่อมมาจากนายทหารระดับนายพันของวันนี้ เพราะฉะนั้นการคัดเลือกผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งมาเป็นนายพล จึงจำต้องระมัดระวังอย่างสุดยอด .. หลักการข้อนี้สามารถนำมาใช้กับพลเรือนได้เช่นเดียวกัน

ในทุกๆ องค์กร จะมี " ความสามารถ " จำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ และรอวันที่จะถูกปลดปล่อยออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กร เพราะฉะนั้นยิ่งมีการมอบหมายงานและกระจายอำนาจมากเท่าใด ก็จะมีความเป็นไปได้ที่ความสามารถเหล่านั้นจะถูกปลดปล่อย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้มากเป็นเงาตามตัว .

Tip .. โดย ปีเตอร์ ดรัคเกอร์

" นักบริหารที่ดี ควรจะทำงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกก่อน และไม่ควรจะทำงานอันดับสองเลย งานเหล่านั้นควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่น เพราะเขาควรจะทำหน้าที่บริหาร .. " เป็นพญาอินทรี ย่อมไม่ทำงานแบบนกกระจอก " .. "

ด้วยรัก
จาก..แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

3 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4500