ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความเครียดทำให้ตายได้ (1)

ระบบประสาทจากสมองคนนั้น มันเป็นของประหลาดที่ไปมีผลต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น อารมณ์โกรธมีผลต่อหัว กระเพาะ และเท้า

อารมณ์เครียด กดดัน ซึมเศร้ามากๆ มันจะมีผลต่อประสาทส่วนกลาง และจากนั้นก็ส่งกระแสไฟฟ้าทางระบบประสาทไปยังกล้ามเนื้อหัวใจอย่างสม่ำเสมอ แรงบ้าง ค่อยบ้าง เหมือนเพลง ซิมโฟนี เบอร์ 5 ของ บีโธเฟ่น นั่นแหละ

จากนั้นจะกระตุ้นให้เกิดกล้ามเนื้อของหัวใจบีบตัวสั่นอย่างรุนแรง และตายได้ทันทีในคนไข้เป็นจำนวนมาก

ได้มีการศึกษากันมากที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และบอสตัน ถึงผลของอารมณ์ต่อประสาทและหัวใจวาย

คนอเมริกันนั้น เป็นโรคหัวใจวายตายมากกว่าบ้านเราปีหนึ่งๆ เขาตายจากโรคหัวใจกันเกือบครึ่งล้านคน

25% ของคนเป็นโรคหัวใจวายนั้น ไม่น่าจะตายจากโรคของหลอดเลือดโคโรนารี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าส่วนมากที่ตายเพิ่งเริ่มเป็นโรคหัวใจกัน ซึ่งโรคขนาดนั้นไม่น่าจะทำให้เกิดหัวใจวายจาก VENTRICULAR FIBRILLATION คือ หัวใจห้องล่างที่สูบฉีดโลหิตแดงสั่นจนตายได้

สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่า คนไข้ซึ่งเป็นโรคหัวใจหยุดเต้นครั้งแรกจากการล้มเหลวของกระแสไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดโคโรนารี่อยู่นั้น กว่า 60% ตายโดยไม่มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเลย

ปกติแล้ว คนหัวใจวายมักจะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นลักษณะที่เฉพาะตัวของโรคนี้

ในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่าคนไข้ 117 คน มีเพียง 25 คน (เท่ากับ 21%) ที่มีอาการของโรคหัวใจกำเริบอย่างรุนแรงให้เห็นชัดก่อนจะตายภายใน 24 ชั่วโมงว่า มีอาการของหัวใจเต้นผิดปกติอย่างรุนแรงจนคนไข้บอกได้ว่ามีอาการผิดปกติ

อาการเหล่านี้ได้แก่อาการเจ็บหน้าอก และอาการใจเต้น ใจสั่น และหัวใจหยุดเต้นเป็นพักๆ

5 กันยายน 2546

By น.พ.โอภาส ธรรมวานิช

Views, 3146