ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความจำเสื่อม (หลงๆลืมๆ)

- จำชื่อลูกหลาน เพื่อนสนิทหรือชื่อสิ่งของไม่ได้บรรยายรูปร่างลักษณะได้แต่จำชื่อไม่ได้

- บกพร่องในการทำกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน เช่นเคยไปซื้อกับข้าวมาทำอาหารได้ก็ซื้อมาขาดๆ เกินๆ หรือปรุงอาหารใช้ส่วนผสมแปลกๆ ที่ปกติก็ไม่ได้ทำ เคยต่อโทรศัพท์เองได้พูดคุยทางโทรศัพท์ได้ก็ทำไม่ได้ เป็นต้น

- บกพร่องในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเช่นเปิดน้ำล้นอ่างก็ไม่รู้จะทำอย่างไร หรือใส่เสื้อผ้าหนาๆ ในวันที่อากาศร้อน

- หลงทาง ออกจากบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูก

- มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น พูดตะกุกตะกัก พูดเพี้ยนไปเพราะนึกชื่อสิ่งของที่เรียกไม่ได้ เช่น เรียกเสื้อเป็นแสง เตียงเป็นตู้ พูดซ้ำๆ ถามซ้ำๆ ระหว่างสนทนาบ่อยๆ พูดไม่เป็นประโยค ไม่ต่อเนื่อง ต่อไปจะพูดน้อยลงหรือไม่พูดเลย

- กิจวัตรประจำวันที่เคยทำ กลับไม่ทำ หรือมีความบกพร่อง เช่น ไม่อาบน้ำ ไม่แต่งตัว ต้องคอยเตือนเสมอ ปัสสาวะในที่ไม่ควรทำ เช่น ปัสสาวะข้างเตียงนอน หรือที่เก้าอี้ กินอาหารมูมมามหกเรี่ยราดทั้งที่เคยเป็นคนเรียบร้อย

- วางของผิดที่ วางของในที่ไม่ควรวาง เช่น เอาเตารีดไปไว้ในตู้เย็น

- มีพฤติกรรมแปลกๆ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป กลายเป็นคนเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น โมโหง่ายถ้าทำอะไรไม่ถูกใจ เดินไปมาอย่างไร้จุดหมาย นอนไม่หลับ หรือลุกเดินกลางคืนแล้วเดินไปเดินมา บางรายนอนมากนอนทั้งวันทั้งคืน บางรายอาจเห็นภาพหลายคน อาการเหล่านี้อาจจะขึ้นค่อยเป็นค่อยไป หรือกินขึ้นรวดเร็ว มีอาการมากขึ้นตามลำดับ

ญาติควรทำอย่างไร ถ้ามีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ ควรพาไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้หรือไม่ เช่น เกิดจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้อยู่ จากภาวะซึมเศร้า ติดสุราเรื้อรัง จากโรคติดเชื้อ หรือเกิดจากการเห็น การได้ยินบกพร่อง เป็นต้น นอกจากนี้ญาติจะได้รับคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการดำเนินของโรค การดูแลผู้ป่วย การป้องกันอุบัติเหตุ และจะอยู่กับผู้ป่วยอย่างไรจึงจะไม่เครียด เป็นต้น

5 กันยายน 2546

By ผศ.พญ.สิรินทร ฉันทสิริกาญจน์

Views, 4871