ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เมินจิตแพทย์ติง!ฤทธิ์ยาจากกัญชา

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า หลังจากมีการวิจัยพบว่าฤทธิ์กัญชาทำให้เกิดอาการจิตเภท คือ ขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อม มีบุคลิกภาพแตกแยก และถ้าใช้ในปริมาณมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการดังกล่าวถึง 4 เท่า บรรดาจิตแพทย์ได้เรียกร้องให้มีการศึกษาถึงความปลอดภัยของยาที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อความปลอดภัยของคนไข้

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้บริษัทจีดับเบิลยู ฟาร์มาซูติคอลส์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษให้ทดลองถึงความปลอดภัยของยาที่มีสารประกอบกัญชาได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ทดลองระยะที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการทดลองบ่งชี้ว่ายาของบริษัทซึ่งมีส่วนผสมของสารประกอบกัญชานั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการเนื้อเยื่อสมองและไขสันหลังแข็งซึ่งทำให้เกิดอาการสั่นกระตุกได้ พร้อมที่จะขออนุญาตทางการอังกฤษผลิตเพื่อจำหน่ายในต้นปีหน้า

11 November 2545

By

Views, 2747