ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK "อำนาจ"

Quality JVKK.

Alvin Toffler นักเขียนเลื่องชื่อ โด่งดังไปทั่วโลกจากงานเขียนมากมาย และที่เรารู้จักันดีคือ คลื่นลูกที่สามที่สะท้อนสภาพสังคมได้อย่างเฉียบคม

Toffler ได้ให้สมมติฐานในเรื่องของ " อำนาจ " ว่า อำนาจที่แท้จริง คืออำนาจด้านคุณภาพ โดยเขาได้แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. กำลัง ความรุนแรง .. เป็นอำนาจที่มีคุณภาพต่ำ เพราะไม่ยืดหยุ่น เป็นอำนาจเชิงลบ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการบังคับให้คนอื่นทำตามความต้องการของตนเอง โดยละเลยว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ สิ่งที่ตามมาคือการต่อต้าน และโต้ตอบกลับคืนทันทีเมื่อโอกาสมาถึง

2. เงิน หรือความมั่งคั่ง .. เป็นอำนาจที่ยืดหยุ่นกว่ากำลัง เพราะมีคำกล่าวว่า เงินคือพระเจ้า สามารถซื้อความต้องการส่วนใหญ่ของมนุษย์ได้ เงินใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารเพื่อให้คุณให้โทษได้ ถือเป็นคุณภาพในระดับปานกลาง

3. ความรู้ .. ความรู้คืออำนาจ และเป็นอำนาจที่มีคุณภาพ ยั่งยืน เป็นคุณภาพในระดับสูงสุด วัดกันที่ประสิทธิภาพ โดยใช้อำนาจน้อยที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ความรู้จึงเป็นขุมทรัพย์ที่มีคุณค่า เป็นอำนาจที่ทรงพลังที่จะทำให้เราชนะเลิศในสงครามคุณภาพได้อย่างสง่าผ่าเผย

TIP ..

จาก KURU ผู้รอบรู้ในศาสตร์แห่งการบริหารและต้นแบบของครูที่ใจดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยง ขามรัตน์ ท่านให้คำแนะนำว่า " Knowledge itself is Power .. ความรู้ คืออาวุธและเครื่องป้องกันภัย .. การก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ จะต้องพกอาวุธชนิดนี้ติดตัวไว้เสมอ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

19 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3092