ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ระบบบริการสุขภาพ, JVKK

Quality JVKK

สวัสดีค่ะ เราได้ยินกันบ่อยว่าจะทำอะไรก็ต้องมีคุณภาพ แล้วคำว่าคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ หมายถึงอะไร ?

ลองมาดูคำตอบค่ะ

คุณภาพ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือ การทำสิ่งที่ควรทำอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

ดังนั้น คุณภาพของบริการสุขภาพ จึงหมายถึง การตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ดดยใช้มาตรฐานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สาเหตุที่ทุกวันนี้เราต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพ ก็เพราะ

คุณภาพ คือ คุณค่า และเหตุผลของการมีอยู่ขององค์การของเรา

คุณภาพของบริการสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคม

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพจากรัฐ คือการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกระดับ

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็นหน้าที่และคุณธรรมของผู้ให้บริการ ที่จะต้องให้การบริการที่มีคุณภาพกับประชาชน

มาถึงคำถามสุดท้าย ว่า .. ทำไมต้องมีการรับรองคุณภาพ ?

Quality JVKK มีคำตอบมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ .. ก็เพราะว่า การรับรองคุณภาพ เป็น

การยืนยันถึงความสำเร็จของการสร้างระบบคุณภาพและแสดงถึงการพัฒนาให้เกิดคุณภาพขึ้นมาในองค์การนั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า องค์การมีระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ และเป็นหลักประกันสำหรับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ว่า มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดต่างๆ จะถูกนำไปปฏิบัติ ซึ่งผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายจากการมีคุณภาพ ก็คือประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเอง .

TIP ..

ลูกผู้ชายถึงจะมีฝีมือเก่งกล้า แต่ถ้าไร้ยศถาบรรดาศักดิ์ ผู้คนก็ดูแคลน

ลูกผู้ชายจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ ถ้าไม่เป็นคนฝืนดวง

เมื่อฝันให้ไกลก็ต้องไปให้ถึง แต่จะถึงหรือไม่ถึง ก็เพราะ .. เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่แค่โอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน ”

“ เล่าปี่ ”

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

22 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 5729