ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, JVKK

Good Will

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจเปล่งคำว่า “ เสียใจ ” หรือ “ ขอโทษ ” ให้หลุดออกจากปากได้ แม้จะเป็นหนทางเดียวที่พึงกระทำ ในครอบครัวที่ไม่มีการ “ ขอโทษ ” ปัญหาทุกอย่างจะถูกกวาดไปซุกไว้ใต้พรม แต่เมื่อใดที่เรากล้าพูดออกมา จะเป็นก้าวแรกของการสมานบาดแผลในใจ การ “ ขอโทษ ” เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนเรานอบน้อมถ่อมตน เพราะมนุษย์ทุกคนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับมือกับความอับอายเล็กๆ จากการผิดพลั้งพลาดที่คาดไม่ถึงได้

TIP .. จาก ด้วยรักและชอคโกแลต

“.. ครั้งต่อไปที่ฉันนึกอยากพูดไม่ดีหรือหยาบคายกับเธอ ฉันจะกลืนลงคอไปและปิดปากเงียบ เพราะรักเธอไม่ได้ให้ใบอนุญาตให้ฉันหยาบคาย

.. ฉันไม่จำเป็นต้องถูกเสมอ ฉันสามารถยอมรับความจริงว่า เธอถูกได้บ่อยเท่ากับฉัน เพราะรักคือการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ”

Love is everything we share together.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

25 กันยายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2720