ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กบในกะลา, JVKK

Good Will

เรื่อง กบในกะลา, JVKK

สวัสดีค่ะ การเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ และการแบ่งปัน คำ 3 คำนี้ ทำให้โลกเราไม่เหงาหงอย บทความฉบับบนี้มอบพิเศษ สำหรับ 7 researchers และ Admin.MPH. 2002 . KKU. จากมุมมองดีๆของมิตรภาพที่เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน อ่านแล้วอบอุ่นทีเดียวค่ะ

จาก " กบในกะลา โดยนิตรสาร เปรียว "

การให้ การแบ่งปัน ทำให้เกิดเพื่อน เกิดมิตรภาพ

การเกื้อกูล การเอื้อเฟื้อ ก็เช่นกัน ..

สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ของคำว่า " เพื่อน " แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คนเราทุกคนต้องการการยอมรับนับถือในตัวเอง โดยเฉพาะจากคนที่เรารัก

ยอมรับให้เป็นเพื่อน ยอมรับในความเป็นตัวเรา

" When we share laugter, there's twice the fun."

มีเพื่อนหัวเราะด้วย สนุกกว่าหัวเราะคนเดียวเยอะเลย

" If we share a smile, then our love shows

If we share a hug, then our love grows. "

ถ้าเรายิ้มให้กัน นั่นแสดงถึงความรักที่เรามอบให้

ถ้าเราโอบกอดกันและกัน นั่นแสดงว่าต้นรักของเราเติบโต

" What draws us closer and makes us all care

Is not what we have but the things that we share. "

แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่เราและเขามี ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรารักกัน

หากสิ่งที่เราต่างแบ่งปันซึ่งกันและกันต่างหาก ที่ทำให้เราห่วงหาอาทร.

Tip.. Forgivenness is the most important thing in life sharing.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

30 September 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3767