ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

" ถกคุณภาพ "

Quality JVKK

เรื่อง " ถกคุณภาพ "

โดย .. กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

.

ดร. เดมมิ่ง เคยกล่าวว่า " ระบบใดก็ตามที่มีผู้ชนะและผู้แพ้..ระบบนั้นล้าหลัง " ถ้าองค์การ 1 องค์การร้อยใจเป็น 1 ทีมไม่ได้ ก็อย่าคิดทำการใหญ่ ถ้ามีทีมใดแบ่งแยก ก็ย่อมมีทั้งผู้แพ้-ผู้ชนะ ซึ่งไม่ใช่ผู้ชนะทั้งคู่ ลักษณะแบบนี้จะบั่นทอนและกัดกร่อนระบบขององค์การให้ระดับคุณภาพลดลงและล้าหลัง ตามใครไม่ทัน

ผู้ชนะ ( The Winner ) ที่ว่าเป็นทางรอดที่จะชนะสงครามคุณภาพ ก็คือ " ชนะตัวเราเอง " ให้ได้ก่อน โดยมองเป้าหมายองค์การเป็นใหญ่ สร้างความรู้สึกให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ขานรับคุณภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ถ้าทำได้เช่นนี้ เท่ากับว่าเราเป็นผู้ชนะทุกคน การประเมินตนเอง ( Self-Assessment ) เป็นการทำเพื่อดูว่าเราเข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งที่เราทำหรือไม่ แล้วถามตัวเองว่า .. เรามีคุณภาพ ? งานที่เราได้รับมอบหมายและทำอยู่มีคุณภาพ ? ( โดยไม่ดันทุรัง ) และถามอีกว่า เราทำประโยชน์ให้องค์การคุ้มค่า ?สุดท้ายแล้วตอบให้ได้ว่า เราต้องการมีคุณภาพไหม ? เราอยากปรับปรุงงานหรือไม่ ?

ถ้าคำตอบคือ .. เราทุกคนอยากทำคุณภาพ อยากได้คุณภาพ .. องค์การของเรามีแต่ชนะสถานเดียว เพราะเราทุกคนได้ทำการขอหมั้นหมายกับคุณภาพเอาไว้แล้ว รอแต่งงานกับคุณภาพเท่านั้น .. แต่ถ้าเมื่อไหร่คำตอบเป็นไปในทางตรงข้าม ก็เตรียมปิดฉากได้ เพราะเวทีโลก / สมรภูมิการแข่งขันไม่ยอมรับท่าน

TIP ..

ผู้ชนะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ แต่ผู้แพ้เป็นเงื่อนหนึ่งของปัญหา

ผู้ชนะเสนอสิ่งใหม่ให้ทุกครา แต่ผู้แพ้สรรหา "คำแก้ตัว"

ผู้ชนะมักบอกว่า "ขอฉันช่วย" ผู้แพ้ไม่เอาด้วย "เรื่องปวดหัว"

ผู้ชนะเห็นทางออกแม้มืดมัว ผู้แพ้เฝ้าแต่กลัว เจอทางตัน

ผู้ชนะรอโอกาสทอง แม้ต้องยุ่ง ผู้แพ้มุ่งเห็นแต่ร้ายที่หมายนั่น

ผู้ชนะว่า "ทำได้ ต้องฝ่าฟัน " ผู้แพ้บอกเลิกฝัน .. มันยากไป

วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ถือเป็นวัน D-Day ในการส่ง Final Paper ของระบบ P.S.O. ขอขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน JVKK . ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นย่อมไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียว แต่มาจากพลังของทุกๆ ท่านที่ร่วมมือร่วมใจมาโดยตลอด ..

ยังมีบททดสอบในการพัฒนาคุณภาพอีกหลายด่านที่รอเราอยู่ข้างหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จนั้น .. พร้อมๆ กัน.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

8 ตุลาคม 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2650