ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

มองหาสิ่งดีในตัวลูก

"มองหาสิ่งดีในตัวลูก"

วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทำตามแฟชั่น ตามเพื่อน หรือเลียนแบบสื่อที่พบเห็น โดยคิดว่าจะทำให้ตนเองดูดี เท่ ดูโดดเด่นน่าสนใจและสามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้

แต่บางครั้งพฤติกรรมเหล่านั้นอาจสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อแม่ทำให้พ่อแม่อดที่จะดุว่า ประชดประชันลูกด้วยอารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบไม่ได้ แต่สิ่งที่พ่อแม่ดุว่าหรือประชดลูกนั้นกลับมีผลเสียมากมายที่จะตามมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ำและประทับตราให้กับลูกรับรู้ว่าตัวเขาเป็นเช่นนั้นจริง จนผลักดันให้ลูกแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไปอย่างไม่คิดที่จะแก้ไข

ดังนั้น การแก้ไขพฤติกรรมของลูกมิใช่การย้ำเตือนในสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดพลาด แต่ควรเป็นการพูดถึงสิ่งดีๆ ในตัวลูกเน้นพฤติกรรมที่ดีของลูกให้ลูกรับรู้ว่าตัวเขามีข้อดีที่พ่อแม่มองเห็น ให้เขารับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อหาทางแก้ไขปรับพฤติกรรมของตนให้กลับมาเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง

9 October 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2668