ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กฎ 80 / 20, JVKK

Quality JVKK

เรามีเวลามากพอเสมอ .. ถ้าเรารู้จักใช้มันให้ถูกต้อง

" โจฮัน ลูล์ฟแกง ฟอน เกอเต้ "

.

เรื่อง .. กฎ 80 / 20

โดย EAT THAT FRPG

กฎ 80 /20 เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดข้อหนึ่งในการบริหารชีวิตและเวลา มันมีอีกชื่อว่า " หลักการพาเรโต " ตั้งขึ้นในปี 1895 ชื่อนี้ตั้งขึ้นตามชื่อผู้สร้างกฎ ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน ชื่อ " วิลเฟรโด พาเรโต "

พาเรโตสังเกตเห็นว่าผู้คนในสังคมของเขาดูเหมือนจะแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก คือ " คนสำคัญที่มีน้อย " เป็นกลุ่มคนระดับบน ในแง่ของเงินทอง อิทธิพลและอำนาจ ซึ่งมีจำนวน 20 %

กลุ่มที่สอง คือ " คนจิ๊บจ๊อยที่มีมาก " เป็นกลุ่มคนระดับล่างจำนวน 80 %

ต่อมาเขาจึงค้นพบว่า จริงๆ แล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับหลักการพาเรโตนี้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น กฎข้อนี้บอกว่า 20 % ของสิ่งที่คุณทำ จะชี้ให้เห็นถึง 80 % ของยอดขายของคุณ 20 % ของสินค้าหรือการบริการ จะชี้ให้เห็นถึง 80 % ของผลกำไรของคุณ 20 % ของผลงาน จะชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณทำ

มันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจ งานแต่ละอย่างอาจใช้เวลาเท่ากันในการทำให้สำเร็จ แต่จะมีอยู่ 1 - 2 งาน เท่านั้น ที่จะให้คุณค่ามากเป็น 5 เท่า หรือ 10 เท่าของงานอื่น

คุณเดาออกไหมว่า งานชิ้นไหนที่คนมักจะผัดวันประกันพรุ่ง ? บ่อยครั้งที่คุณมักจะเห็นผู้คนที่ยุ่งตลอดทั้งวัน แต่ดูเหมือนจะทำงานสำเร็จได้น้อยมาก .. ที่เป็นแบบนี้ เพราะพวกเขามัวแต่ทำงานที่มีคุณค่าต่ำ และผัดวันประกันพรุ่งในงานสำคัญ ที่สามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในหน้าที่ของพวกเขา

งานที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คุณทำได้ในแต่ละวัน มักเป็นงานที่ยากที่สุด ซับซ้อนที่สุด แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานเหล่านี้มีมากมายมหาศาล

ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือทำงาน คุณต้องถามตัวเองก่อนว่า " งานนี้อยู่ในงานหัวแถว 20 % หรือว่าอยู่งานหางแถว 80 % กันแน่ ? "

ส่วนที่ยากที่สุดของงานสำคัญทุกๆ งาน ก็คือการเริ่มต้น ถ้าคนเริ่มลงมือทำงานที่มีค่า คุณจะมีแรงบันดาลใจที่จะเดินหน้าต่อไป .

" การบริหารเวลา เป็นการบริหารที่ยากที่สุด

คนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ "

TIP

* There is a different between knowing the path and walking the path

จาก .. The Matrix.

* ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุข .. ถ้าหากรักนั้น คือ Give.

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ .. ถ้าหากรักนั้น คือ Take.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

27 ตุลาคม 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3974