ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK : จัดโต๊ะ

Quality JVKK

เรื่อง จัดโต๊ะ

จาก EAT THAT FROG

.

" มีคุณสมบัติอยู่ประการหนึ่งที่คนเราต้องมี จึงจะประสบชัยชนะ .. นั่นคือ เป้าหมายที่ชัดเจน และมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพิชิตมัน " " นโปเลียน ฮิล "

ในแต่ละแง่มุมของชีวิตของคุณ คุณจะต้องรู้ให้ได้ว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการเอาชนะมัน .. เหตุผลที่คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้ ก็เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน และไม่เคยหันเหไปจากมัน

มีสูตรพิเศษอยู่ข้อหนึ่งในการตั้งเป้าหมายและการทำให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต มันประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

บันไดขั้นที่ 1 .. ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไร โดยความแน่วแน่จากการตัดสินใจนั้น คุณต้องพิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบและถูกต้อง .. สตีเฟ่น โคเวย์ กล่าวไว้ว่า " ก่อนที่คุณจะไต่บันไดขึ้นไปสู่ความสำเร็จ จงแน่ใจก่อนว่าบันไดนั้น พิงอยู่กับตึกที่ถูกต้อง "

บันไดขั้นที่ 2 .. เขียนเป้าหมายของคุณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเป้าหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีพลังแอบแฝงให้คุณทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม ไม่ออกนอกลู่นอกทาง

บันไดขั้นที่ 3 .. กำหนดขีดเส้นตายให้กับเป้าหมายของคุณ เพื่อคุณจะได้ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

บันไดขั้นที่ 4 .. ทำทุกๆ อย่างที่คุณต้องทำ เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมาย

บันไดขั้นที่ 5 .. เรียบเรียงแผนการให้เป็นแผนการ ตามลำดับความสำคัญและลำดับเหตุการณ์

บันไดขั้นที่ 6 .. ลงมือทำตามแผนทันที !! .. แผนการธรรมดาๆ ที่ได้รับการลงมือปฏิบัติอย่างแข็งขัน ย่อมดีกว่าแผนการชั้นเยี่ยมที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

บันไดขั้นที่ 7 .. ตั้งเป้าหมายว่า ทุกๆ วันคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายหลัก

จงบุกไปข้างหน้าเรื่อยๆ เมื่อคุณเริ่มเดินหน้าเหมื่อไหร่ จงเดินต่อไปอย่าได้หยุด การตัดสินใจและระเบียบวินัยจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง

TIP .. โดย ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์

" เราคือผู้กำหนดความสำเร็จให้กับชีวิตตัวเอง ดังนั้นจึงต้องทำทุกอย่าง ให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นระบบ .. การแข่งขันในยุคนี้มีระบบที่ต้องเรียนรู้คือ Economy of Speed คนที่รวดเร็ว รอบรู้ รอบด้านที่สุด เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

29 October 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2836