ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรอบความคิด

Good Will

เรื่อง กรอบความคิด

คำว่ากรอบความคิด ( paradigm ) และการเปลี่ยนกรอบแนวคิด ( paradigm shift ) ถ้าจะเปรียบเทียบกับสุภาษิตของไทยแล้ว คงจะตรงกับสุภาษิตที่ว่า " กบในกะลาครอบ " มากที่สุด

เพราะกบที่อยู่ในกะลาครนั้นจะมองไม่เห็นอะไรที่เกินไปกว่ากะลาที่ครอบอยู่ แต่เมื่อมันออกจากกะลาได้แล้ว กบตัวนั้นก็จะรู้ว่า โลกที่แท้จริงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ส่วนกะลาในที่นี้ ถ้าเปรียบเทียบแล้ว ก้เหมือนกับกรอบแนวคิดนั่นเอง " การเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ก้เหมือนกับการเปลี่ยนกะลาให้กบ " ถ้าเป็นกะลาใบใหญ่กว่าเดิมโลกของกบก็เปลี่ยนไปในทางที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าเดิม แต่ถ้ากะลาใบเล็กกว่าเดิม โลกของกบก็จะเล็กลงด้วย

" โทมัส คุห์น " เป้นผู้ริเริ่มนำคำว่า " การเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ " มาใช้เป็นคนแรก โดยบอกให้เรารู้ว่า " ความก้าวหน้าในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักเกิดจากผู้ที่มีแนวคิดแหวกแนวไปจากความคิดเดิมและหลุดไปจากกรอบความคิดเก่าๆ "

" วิลเลี่ยม จอร์จ จอร์แดน " กล่าวไว้ว่า " ในมือของมนุษย์ทุกคน เต็มไปด้วยพลังทั้งในทางดีและทางร้ายซ่อนตัวอยู่เงียบๆ โดยไม่มีใครมองเห็น ซึ่งสิ่งนี้คือตัวกำหนดอุปนิสัยใจคอของคนคนนั้น หาใช่สิ่งที่เขาเสแสร้งเป็นไม่ "

ทั้งบุคลิกภาพและคุณลักษณะเป็นกรอบความคิดที่มีอยู่ในสังคม เป็นแนวทางที่เราใช้มองโลกภายนอก ไม่ใช่ในแง่ของการมองเห็นภาพ

อำนาจของกรอบความคิดมีอิทธิพลในการแสดงออก หากคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วคุณจะพบว่า คนแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการมองของเขา และสิ่งที่คุณรับรู้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการมองของคุณเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

3 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4800