ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will

Good Will

สวัสดีค่ะ นำเสนอเรื่องหนักๆ มาหลายเรื่องติดกัน มีเสียงเรียกร้องจากท่านเสธ. หน่อย ว่าอยากอ่านเรื่องหวานๆ เบาๆ ไม่ทราบมาก่อนว่าท่านหวานก็เป็น ฉบับนี้เอาใจเสธ. หน่อยคนดีเป็นพิเศษค่ะ

" มองเธอ .. ฉันเห็นภาพเงาสะท้อนของตัวเองจากภายใน

อีกด้านหนึ่งของเหรียญ

ด้านที่ฉันไม่อาจเห็น .. ตามลำพังด้วยตัวเอง

ด้านที่ฉันมารู้จัก .. ว่ามีในตัวเอง

ก็ต่อเมื่อมองผ่าน .. สิ่งที่สะท้อนจากภายนอกฉันก่อนเท่านั้น

ฉันต้องการเธอ

เพราะรักหาใช่อะไรอื่น

หากคือการค้นพบตัวเราในผู้อื่น

และความยินดีที่จดจำได้ "

TIP .. เราให้อภัยได้มาก-น้อย .. เท่ากับปริมาณความรักของเรา

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

6 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4268