ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, " การบริหารเวลากับการบริหารเงิน "

Quality JVKK

" การบริหารเวลากับการบริหารเงิน "

จาก .. สอนลูกให้เป็นมังกร

โดย .. ใบไผ่เขียว

.

ลูกถามถึง " วิธีการบริหารเวลา " กับพ่อ คำตอบของพ่อคือ " การบริหารเวลาเหมือนกันการบริหารเงิน " ถ้าลูกรู้จักบริหารเงิน ลูกก็น่าจะรู้จักบริหารเวลา

เงินและเวลา เมื่ออยู่ในมือของคนที่ใช้เป็นกับคนที่ใช้ไม่เป็น อาจเกิดผลต่างราวฟ้ากับดิน ผู้ที่รู้จักจัดการกับทรัพย์สิน สามารถใช้เงินทองที่มีอยู่อย่างจำกัด ซื้อหาในสิ่งที่ตนเองต้องการ จนถึงขั้นใช้เงินต่อเงิน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินกว่าเดิม

ส่วนคนที่ไม่รู้จักจัดการกับทรัพย์สิน อาจจับจ่ายอย่างไม่มีแผนการ เดี๋ยวซื้อนั่นซื้อนี่ สุดท้ายซื้อของมาไม่น้อยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ควรมีกลับไม่มี สิ่งที่ซื้อมากลับไม่มีประโยชน์

ถ้าหากลูกทำแผนค่าใช้จ่ายเป็นผังรวม ลูกจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายรายใหญ่ และมีค่าเบ็ดเตล็ดจำนวนเล็กๆ มีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วน และมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อยู่ในผังรายการด้วย

โดยเหตุผลเดียวกัน วันนี้พระเจ้าให้เวลาแก่ลูก ลูกไม่ควรนำเวลาไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ดูหนังดูละคร หรือ คิดเพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่าน หากแต่ควรจัดสรรส่วนใหญ่ให้กับเวลานอน เวลางาน เวลาอ่านหนังสือ เวลาเรียน นอกจากนี้แล้วลูกยังต้องทานอาหาร คบค้าสมาคม และผ่อนคลายความเครียดด้วย

ในการจัดสรรเวลา ถ้าลูกจัดสรรเวลาแต่ละช่วงทำเรื่องเล็กๆ ก็ไม่ถือว่ารู้จักบริหารเวลา ลูกควรจะใช้เวลาช่วงยาวทำงานค่อนข้างใหญ่ และรู้จักนำเวลาปลีกย่อยมาทำงานเล็กๆ หรืออาจจะใช้ความเร็วเพื่อช่วงช่วงชิงเวลา รวบรวมเวลาเล็กๆ น้อยๆ เข้าด้วยกัน ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ยาว ทำให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า

ลูกอาจจะบอกว่า การที่จะทำอะไรให้ดีนั้นจะต้องมีสมาธิมากๆ ในเวลาเดียวควรทำเพียงอย่างเดียว พ่อคิดว่าในเวลาเรียน เวลาท่องหนังสือ หรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อ ก็ควรเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าบอกว่า เวลาที่ลูกนั่งรอรถเมล์ แล้วจะอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ ก็คงไม่ถูกต้องนัก

ลูกต้องรู้ว่า ในสภาพใดควรใช้เวลาเดียวทำงาน 2 อย่าง หรือแบ่งใจเดียวเป็น 2 ทาง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูก แต่ในยุคของความเร็วเช่นนี้ คนที่ใช้เวลาเดียว ทำงานอย่างเดียวตลอด อาจถูกคัดออกก็ได้

สรุปแล้ว หลักการควบคุมเวลา มีดังนี้

1. กำหนดความเร็ว-ช้า หนัก-เบา ของเรื่องราว จัดลำดับก่อน-หลัง

2. ใช้ช่วงเวลาระยะยาวเพื่อทำงานใหญ่ ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ทำงานชิ้นเล็กๆ แต่อย่าปล่อยเวลาสูญเปล่า

3. ใช้ความเร็วช่วงชิงเวลา เพื่อรวบรวมเวลาเล็ก ๆ น้อยๆ ให้รวมเป็นช่วงเวลาที่ยาวขึ้น

4. หากเป็นไปได้ ใช้ช่วงเวลาเดียวทำงานมากกว่า 1 อย่าง เพื่อให้เวลามีความหลากหลาย

เนื่องจากพระเจ้าให้เวลาแก่เราทุกคนเท่ากัน บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหนือคน มักเรียนรู้ที่จะใช้เวลาเดียว แต่ทำให้เกิดคุณค่าได้มากกว่า

TIP .. ความสำเร็จเป็นของคนที่มองไปข้างหน้า และรู้จักฉวยโอกาสคว้าโอกาสที่ไม่มีใครมองเห็น

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

6 พฤศจิกายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3632