ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, ไม่ใช่ของหนู

Quality JVKK

เรื่อง .. ไม่ใช่ของหนู

จาก .. " ด้วยรักและช็อกโกแลต "

.

ในฐานะที่เป็นครูคนใหม่ ฉันจึงมีนักเรียนกว่า 50 คน ในชั้นเรียนเกรด สอง

ในวันหิมะตก สถานการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยนัก เมื่อมีเสียงร้องขอจากเด็กๆ ทุกคน ให้ครูช่วยจัดการกับเสื้อตัวนอกและรองเท้าบู๊ท

บ่ายวันหนึ่ง .. รองเท้าทุกคู่มีเจ้าของหมดแล้ว ยกเว้นคู่หนึ่งที่ถูกผลักไสไปไว้ที่มุมห้องอีกด้าน

ท่ามกลางเด็กนักเรียน มีเด็กหญิงตัวกลมน่ารักคนหนึ่งยืนร้องไห้เสียงดัง

" หนูหารองเท้าบู๊ทของหนูไม่เจอ !! " หนูน้อยคร่ำครวญ

ครูชี้ไปยังรองเท้าที่มุมห้องและพูดว่า " รองเท้าหนูอยู่นั่นไงจ๊ะ "

หนูน้อยส่ายหน้า เธอยืนยันว่าไม่ใช่ของเธอ

" หนูแน่ใจนะว่าไม่ใช่ของหนู ? " ครูถาม

ดวงตาสีฟ้าอ่อนของเธอจ้องมองเขม็งมายังครู และประกาศเต็มเสียงว่า

" รองเท้าของหนูต้องเป็นคู่ที่มีหิมะเกาะ ค่ะ !! "

TIP

ผู้ใหญ่ไม่มีวันเข้าใจเรื่องอะไรได้เอง .. ช่างน่าเบื่อสำหรับเด็กๆ ที่จะต้องคอยอธิบายเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาและตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

7 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2535