ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, "การรับรู้ทางเลือก"

Quality JVKK

" การรับรู้ทางเลือก "

จาก .. " YES or NO "

.

" ฮิโร ทานากะ " นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก กล่าวว่า " การตัดสินใจที่ดีขึ้น ใช้เวลาน้อยกว่าเวลาที่ต้องใช้ไปในการแก้ไขการตัดสินใจที่ผิดพลาด "

เขาบอกว่าเราทุกคนมีทางเลือกในชีวิตเสมอ และจำไว้ว่า ทางเลือกหนึ่งที่คุณมีคือ การรู้ว่าคุณมีทางเลือกเสมอ และมักจะมีหลายทางเลือกด้วย เพียงแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ เมื่อไรก็ตามที่คุณได้ยินตัวเองพูดว่า " ฉันไม่มีทางเลือกเลย " ก็จงหัวเราะตนเองและรับรู้เถอะว่า คุณเพียงแต่ไม่รู้ถึงทางเลือกของคุณ

ปกติใจที่แข็งชาไปเพราะความกลัว จะทำให้เราคิดมากและคิดว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นๆ ซึ่งถ้าเป็นจริงเช่นนั้นมันก็เกิดได้น้อยมาก .. ความกลัวนั่นเองที่ทำให้เราอ่อนเปลี้ยและสูญเสียความคิดความอ่านไป

แต่ถ้าคุณไม่รู้ถึงทางเลือกของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น .. ข้อมูลที่จำเป็นก็คือข้อมูลที่คุณจะต้องรู้จริงๆ เพื่อจะได้ตัดสินใจให้ดีขึ้น ข้อมูลที่เหลือนอกจากนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนเกิน

วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นก็คือ โดยการสังเกตสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงด้วยตัวของคุณเอง ถ้าคุณต้องการรู้มากขึ้น คุณก็ต้องรู้จักการสังเกตให้มากขึ้น มันจะฉลาดมากถ้าเราเรียนรู้การสังเกตด้วนตัวเอง ถ้ารู้สึกหวั่นไหวเอนเอียง พึงนึกว่า .. คุณจะพึ่งอะไรได้มากกว่าล่ะ ระหว่างคำพูดของคนอื่นหรือตาของตัวเอง คุณสามารถพูดคุยกับคนที่คุณคิดว่าสามารถชี้แนะคุณได้ แต่ต้องระวัง อย่าไปรับทัศนะคติของคนอื่นมาเป็นข้อเท็จจริง

TIP .. จากประสบการณ์ของนักไต่เขาระดับโลกพวกเขาพบว่า ยิ่งเขาพึ่งตัวเองมากเท่าไร เขาจะยิ่งรู้เส้นทางมากขึ้น และถ้าเขารู้ว่าตัวเขามีความตั้งใจ ในที่สุดเขาก็จะสามารถบุกเบิกทางของเขาได้เองเหมือนกัน .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

11 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2473