ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

'โรงซ่อมสามี' โครงการดีๆ ดัดสันดานคนชอบความรุนแรง

เปิดตัวโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการเยียวยารอยร้าวแห่งสัมพันธภาพอันเกิดจากความรุนแรงในครอบครัว เรียกสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า โครงการ 'โรงซ่อมสามี' เปิดตัวกันไปเดือนพฤศจิกายน ปี 2544 ในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรง

ถึงปีนี้ เป็นช่วงรายงานความคืบหน้า โดย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายฝ่าย

ในวันพูดคุยความคืบหน้า ซึ่ง นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อธิบดีกรมคุมความประพฤติ โต้โผแนวคิดโรงซ่อมสามีนี้ เกริ่นให้เข้าใจอีกครั้งถึงที่มาของโครงการว่า ปัญหาคดีความครอบครัวที่สามีทำร้ายภรรยามีเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ทั้งสองฝ่ายจะยอมความกันได้ในที่สุด เนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ต้องการตัดขาดกับสามี และไม่ต้องการให้สามีได้รับโทษตามกฎหมาย จนก่อปัญหาครอบครัวตามมา โครงการโรงซ่อมสามี ซึ่งกรมคุมประพฤติอยากนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ให้เป็นทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้หญิงได้

คุณกิตติพงษ์ยกตัวอย่างว่า เราอยากเห็นผู้หญิงซึ่งถูกสามีทำร้าย หรือใช้ความรุนแรงมีสิทธิเลือกให้สามีเข้าสู่ระบบปรับปรุงพฤติกรรม โดยยังไม่ต้องส่งฟ้องศาล หากการกระทำนั้นไม่รุนแรงถึงข่ายต้องโทษคดีอาญา เช่นสามีทุบตีภรรยาจากการเมาเหล้า ก็ให้เข้าสู่ระบบการเลิกเหล้าแล้วกลับสู่ครอบครัว โดยทางฝ่ายอัยการหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จะต้องเห็นชอบด้วยว่าได้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว และมีกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ แต่โครงการนี้อยู่ระหว่างความเห็นชอบจากฝ่ายหลายที่ยังต้องมีการปรับก่อนนำไปใช้ เพราะมีอีกหลายกรณียังไม่ได้ข้อสรุป เช่น สามีที่มีภรรยาหลายคนจะลงโทษ หรือให้เข้าสู่ระบบบำบัดอย่างไร ยังต้องหาข้อยุติต่อไป

"กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวคิดที่ดีที่จะสร้างความสงบสุขได้ โดยเฉพาะเรื่องของครอบครัว ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และโลกปัจจุบันเราทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน การใช้บทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องแก้แค้นทดแทนแก่ผู้กระทำผิดไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาดีที่สุด การเยียวยาบำบัดให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว โดยผลลัพธ์คือความสงบสุข และทุกฝ่ายพึงพอใจ เป็นเรื่องดีที่เหมาะสม" เป็นความคิดของ นางจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่ปลัด กทม.หญิง อย่าง ณฐนนท ทวีสิน บอกว่า เห็นด้วยกับแนวคิดสมานฉันท์นี้ และอยากเสนอให้ชุมนุมมีส่วนร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ การที่สามีนอกใจภรรยา ชุมชนสามารถประณามสิ่งที่สามีทำผิดระบบสังคมยอมรับ เพราะคู่ผัวตัวเมียต้องให้เกียรติกัน ต้องทำงานแบ่งเบาภาระในครอบครัวซึ่งกันและกัน แม้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านแต่ไม่ควรละทิ้งบทบาทของตัวเอง ตอนนี้ กทม.ก็มีโครงการนำร่องช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงอยู่เขตดอนเมือง ถ้าโครงการซ่อมสามีทำสำเร็จ คงช่วยลดความรุนแรงลงได้

โครงการดีๆ ขอให้กำลังใจทำให้สำเร็จเร็ววัน เพื่อผู้หญิงจะได้ไม่ต้องกัดฟันทนกับฝ่ามือ ลำแข้งใคร ส่งไปดัดนิสัยให้กลับตัวเป็นคนดี เลิกใช้อำนาจ ครอบครัวจะได้อยู่กันเป็นสุข

15 November 2545

By

Views, 3602